Nicolae P. Leonăchescu

Premise istorice ale tehnicii moderne româneşti

Editura: 

Orizonturile cunoaşterii

Editura: 

Câmpul termic universal

Editura: