Adevăr şi realitate. Tratat de ontologie a valorilor