Vasile Goldiş în portrete şi evocări ale contemporanilor