Biroul Executiv al CRIFST

Compunere:

- Președinte de onoare: Acad. DAN BERINDEI;

- Președinte: Acad. BOGDAN C. SIMIONESCU, Vicepreședinte al Academiei Române;

- Prim-vicepreședinte: Dr. DUMITRU MURARIU, membru corespondent al Academiei Române;

- Vicepreședinte: Acad. MIHAIL - VIOREL BĂDESCU (președinte al DIS/CRIFST);

- Vicepreședinte: prof. dr. ing. GHEORGHE M. ȘTEFAN, membru corespondent al Academiei Române; (președinte al DLMFS/CRIFST),

- Vicepreședinte: Acad. DOREL BANABIC, (președinte al DIT/CRIFST);

- Secretar științific: dr. VALENTIN MARIN.

Atribuții: art. 24 din ROF/CRIFST