Consiliul de conducere al CRIFST

Nr.crt.

STRUCTURA CRIFST

Structura noului birou

Numele și prenumele

Data alegerii

1.

Biroul executiv al CRIFST

 

Președinte

Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

8 nov. 2018

Prim-vicepreședinte

Dr. Dumitru MURARIU,  m.c. al Academiei Române

8 nov. 2018

Vicepreședinte

Acad. Viorel-BĂDESCU

art. 23/ROF/

CRIFST

Vicepreședinte

Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN m.c. al Academiei Române

art. 23/ROF/

CRIFST

Vicepreședinte

Acad. Dorel BANABIC

art. 23/ROF/

CRIFST

Secretar științific

Dr. Valentin MARIN

8 nov. 2018

2.

DIS (Divizia de Istoria Științei)

președinte

Acad. Viorel-Mihai BĂDESCU

31.05.2018

vicepreședinte

Prof. dr. Eufrosina OTLĂCAN

secretar

Col. (r.) dr. Tiberiu TĂNASE

3.

DLMFS (Divizia de Logică, Metodologie și Filosofia Științei)

președinte

Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN m.c. al Academiei Române

27.09.2018

vicepreședinte

Prof. dr. Ana BAZAC

secretar

Dr. Lucian SPIRIDON

4.

DIT (Divizia de Istoria Tehnicii

președinte

Acad. Dorel BANABIC

17.05.2018

vicepreședinte

Col. (r) ing. Dănuț ȘERBAN

secretar

Lect. dr. Sidonia TEODORESCU

5.

Filiala CRIFST – Argeș

președinte

Prof. dr. ing. Mariana JURIAN

8.06.2018

vicepreședinte

Prof. dr. Sebastian PÂRLAC

secretar

Dr. ing. Forentina ENESCU

6.

Filiala CRIFST – Brașov

președinte

Prof. dr. ing. Elena HELEREA

28.04.2018

vicepreședinte

Ing. Radu BELLU

secretar

Conf. dr. ing. Alin OLĂRESCU

7.

Filiala CRIFST – Constanța

președinte

Dr. Alexandru Ș. BOLOGA

19.05.2018

vicepreședinte

-

secretar

Conf. dr. ing. Anca CONSTANTIN

8.

Filiala CRIFST – Cluj-Napoca

președinte

Acad. Gheorghe BENGA,

15.06.2018

vicepreședinte

Prof. dr. Ștefania Kory CALOMFIRESCU

secretar

Dr. Vasile LECHINȚAN

9.

Filiala CRIFST – Craiova

președinte

Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA

20.04.2018

vicepreședinte

Prof. dr. Dumitru OTOVESCU

secretar

Conf. dr. George-Dan MOGOȘANU

10.

Filiala CRIFST – Iași

președinte

(interimar)

Prof. dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN

22.05.2018

vicepreședinte

 

secretar

Dr. ing. Mihaela LUCA

11.

Filiala CRIFST – Timișoara

președinte

Prof. dr. Gheorghe CLITAN

17.05.2018

vicepreședinte

Prof. dr. Horia POPA

secretar

Prof. dr. Sorin URSONIU