Consiliul de conducere al CRIFST

Nr.crt. STRUCTURA CRIFST Structura noului birou Numele și prenumele
  Președinte de onoare   Acad. Dan BERINDEI
1. Biroul executiv al CRIFST Președinte Acad. Bogdan C. SIMIONESCU
  Primvicepreședinte Dr. Dumitru MURARIU, m.c. al Academiei Române
  Vicepreședinte Acad. Mihail - Viorel BĂDESCU
  Vicepreședinte Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN m.c. al Academiei Române
  Vicepreședinte Acad. Dorel BANABIC
  Secretar științific Dr.mat. Lucian SPIRIDON (*)
2. DIS (Divizia de Istoria Științei) președinte Acad. Mihail - Viorel BĂDESCU
  vicepreședinte Prof. dr. Eufrosina OTLĂCAN
  secretar Col. (r.) dr. Tiberiu TĂNASE
3. DLMFS (Divizia de Logică, Metodologie și Filosofia Științei) președinte Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN m.c. al Academiei Române
  vicepreședinte Prof. dr. Ana BAZAC
  secretar Dr. Lucian SPIRIDON (**)
4. DIT (Divizia de Istoria Tehnicii președinte Acad. Dorel BANABIC
  vicepreședinte Col. (r) ing. Dănuț ȘERBAN
  secretar Lect. dr. Sidonia TEODORESCU
       
5. Filiala CRIFST – Argeș președinte Prof. dr. ing. Mariana JURIAN
  vicepreședinte Prof. dr. Sebastian PÂRLAC
  secretar Dr. ing. Forentina ENESCU
6. Filiala CRIFST – Brașov președinte Prof. dr. ing. Elena HELEREA
  vicepreședinte Ing. Radu BELU
  secretar Conf. dr. ing. Alin OLĂRESCU
7. Filiala CRIFST – Constanța președinte Dr. Alexandru S. BOLOGA
  vicepreședinte -
  secretar Conf. dr. ing. Anca CONSTANTIN
8. Filiala CRIFST – Cluj-Napoca președinte Acad. Gheorghe BENGA
  vicepreședinte Prof. dr. Ștefania Kory CALOMFIRESCU
  secretar Dr. Vasile LECHINȚAN
9. Filiala CRIFST – Craiova președinte Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA
  vicepreședinte Prof. dr. Dumitru OTOVESCU
  secretar Conf. dr. George-Dan MOGOȘANU
10. Filiala CRIFST – Iași președinte Conf. dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN
  vicepreședinte -
  secretar Dr. ing. Mihaela LUCA
11. Filiala CRIFST – Timișoara președinte Prof. dr. Gheorghe CLITAN
  vicepreședinte Prof. dr. Horia POPA
  secretar Prof. dr. Sorin URSONIU
12. Grupul de Cercetari Interdisciplinare al DLMFS președinte Dr. Sorin BĂICULESCU
  vicepreședinte Henrieta Anişoara ŞERBAN
  secretar Drd.fiz. Mihaela CĂLINESCU

 

* Dr. Valentin MARIN a demisionat din motive de sănătate

Secretar stiintific interimar este Dr.mat. Lucian Spiridon

** Secretar interimar al DLMFS este Dr.ing, Dan Șerbănescu