Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
28 Mai 2008 - 29 Mai 2008

ACADEMIA  ROMÂNĂ
Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST)
- Divizia de Istorie a Științei - 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
miercuri, 28 mai 2008, orele 09.00-13.00,
în Amfiteatrul ”Ion Heliade Rădulescu” al Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125

Invitaţie – program

PROGRAM

Academician Gleb Drăgan - Cuvânt de deschidere Istoria şi ştiinţa

CENTENARUL NAŞTERII ACADEMICIANULUI MIHAI BĂCESCU

Dr. Ştefan Negrea - 100 de ani de la naşterea marelui biolog român - Academicianul Mihai Băcescu
Dr. Dumitru Murariu - membru corespondent al Academiei Române - Latura muzeologică a Academicianului Mihai Băcescu
Dr. Alexandru Marinescu - Participarea dr. Mihai Băcescu la mari expediţii oceanografice internaţionale
Cdor.dr. Marian Moşneagu - Coordonatele colaborării ştiinţifice a Academicianului Mihai Băcescu cu Marina Militară Română
Dr. Modest Guţu - Opera carcinologică a Academicianului Mihai Băcescu
Dr. Gheorghe Brezeanu - Academicianul Mihai Băcescu - limnolog
Dr. Iorgu Petrescu - Academicianul Mihai Băcescu - 100 de ani de la naştere

CENTENARUL NAŞTERII PROF.DR.DOC. GEORGE D. VASILIU

Dr. Ştefan Negrea - La centenarul naşterii eminentului biolog român - prof. George D. Vasiliu (1908 -  1989)
Mariana Şenilă - Vasiliu - George D. Vasiliu - prietenie de o viaţă: Constantin Motaş, Constantin Rosetti - Bălănescu, Ionel Pop şi Constantin C. Giurescu
Dr. Alexandru Gabriel Marinescu & Dr. Octavian Drăghici - Profesorul Vasiliu - om de ştiinţă argeşean cu o viaţă în slujba biologiei

CENTENARUL NAŞTERII PROF. DUMITRU ALMAŞ

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu - Dumitru Almaş - omul şi opera
Dr. Ştefan Negrea - Amintiri despre scriitorul şi istoricul Dumitru Almaş
Dr. Nicolae Postolache - Istoria în viziunea lui Dumitru Almaş
Prof. Liviu Mărghitan  & Ioan Mancaş - Un mare profesor, popularizator al istoriei noastre naţionale: Dumitru Almaş
Cristina Rais & Prof.  dr. Ana Carată - Dumitru Almaş (1908 - 1995) - scriitor şi profesor
Dr. Şerban Milcoveanu - Mari erori ale României in cel de-al doilea război mondial

SEMNAL EDITORIAL

Dr. Ştefan Negrea - Peter Hügel & Augustin Mureşan (Complexul Muzeal Arad) - Istoricul Liviu Mărghitan la a 70-a aniversare
Dr. Ştefan Negrea - Ion Nania - Legende şi tradiţii
Dr. George-Dan Mogoşanu - Constantin Iugulescu - Pagini din trecutul farmaciei militare româneşti (Ediţie postumă)