Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice