Adunarea generală si sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice