Adunarea generală si sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
15 Octombrie 2008 - 16 Octombrie 2008

ACADEMIA  ROMÂNĂ
Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST)

Adunarea generală 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 
miercuri, 15 octombrie 2008, ora 9:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125

Invitaţie - program

PROGRAM
I. ADUNAREA  GENERALĂ
Aula Academiei Române,miercuri, 15 octombrie 2008, ora 9:00
 
Acad. MIHAI  DRĂGĂNESCU 
Cuvânt de deschidere
ŞTEFAN  IANCU, Secretar ştiinţific CRIFST 
Raport de activitate 2007-2008
Dezbateri pe marginea raportului prezentat
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST
 
II.  SESIUNEA  ANUALĂ  PLENARĂ  DE COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE
Acad. MIHAI  DRĂGĂNESCU
Ce înseamnă ştiinţă astăzi
Acad. MIRCEA  MALIŢA
Expansiunea raţionalităţii
Acad. GLEB  DRĂGAN 
Despre contribuţia lui Thomas Kuhn în istoria ştiinţei
Prof. TEODOR  DIMA, Membru corespondent al Academiei Române
Influenţa pozitivismului asupra istoriografiei
Prof. HORIA COLAN, Membru corespondent al Academiei Române
Premise ale instituirii învăţământului tehnic la Iaşi
Prof. GH. BENGA, Membru corespondent al Academiei Române
Progrese recente in recunoasterea prioritatii romanesti a desoperirii primei proteine canal pentru apa din membrana hematiei umane
I.GIURMĂ, CARMEN TUDOSIA, Prof. HORIA NICOLAI TEODORESCU, Membru corespondent al Academiei Române
Momente din istoria învăţământului tehnic la Iaşi
ALEXANDRU HERLEA
Icohtec: 40 de ani de existenţă
LIVIU  SOFONEA
Paleo Téhnikà - o viguroasă "linie de curent" care caracterizează (ilustrativ, cognitiv; inter-activ) dinamica activităţilor Filialei Braşov a CRIFST
NICOLAE  NOICA
Palatul Patriarhiei - un secol de existenţă
GORUN  MANOLESCU
Revista NOEMA Noutăţi
 
III.DIVIZIA  ISTORIA  TEHNICII 
Sala de consiliu, miercuri, 15 octombrie 2008, ora 14.00
 
Prof. Horia  COLAN, Membru corespondent al Academiei Române
160 de ani de la prima prezentare publicată a metodei metalografice,analizei chimice şi proprietăţiloroţelurilor de construcţie
Ştefan  IANCU
Pregătirea inginerească
Elena DAN, Nicolae IORDAN
Instalaţii edilitare în cetăţile din Ţara Făgăraşului
Marcela MUNTEAN
Evoluţia cimentului Portland în România
Cristina ŢURLEA
Dreptul urban, istorie şi actualitate
Tudor SPULBER, Andrei IONIŢĂ, Petre DERER
Betonul armat în ţara noastră la 120 de ani
Nicolae P. LEONĂCHESCU
Dinicu R. Golescu, o personaliate reprezentativă a metrologiei româneşti
Virgil STANCIU, Viorel GHEORGHE
60 de ani de la brevetul primului avion, propulsat integral prin reacţie, realizat de Henri Coandă
Augustin Marius ABUŞEANU
Efectul Coandă, scurt istoric al tehnologiilor previzibile în viitorii ani
Ioan N. RADU
Teorie şi practică în istoria rachetelor descrise în manuscrisul Conachi
Angela REPANOVICI, Liliana ROGOZEA
Evoluţia materialelor suport destinate diseminării cunoaşterii
Ioan GOIA, Elena HELEREA, Mihai ULEA
Măsurarea deformaţiilor specifice cu ajutorul tensometriei electrice rezistive - consideraţii ştiinţifice şi istorice
Radu BELLU
Căile ferate forestiere din România (1870 - 2007)
Liviu MODRAN
Contribuţii româneşti la introducerea iluminatului electric
Horia SALCĂ
Începuturile studierii sistematice a istoriei ştiinţei şi tehnicii
Viorel ENE
Arheologie industrială pe teritoriul "Cetăţii" Braşovului medieval
Viorel ENE, Tibor BEDÖ, Marius BENŢA
O călătorie cu trenul de epocă "Dracula Expres" pe ruta Braşov - Zărneşti
Elena HELEREA, Laura RAB, Ioan MATLAC
Comitetul Electrotehnic Român la 80 de ani
Paul NEMEŞ, Mihaela GORDAN, Bogdan ORZA, Aurel VLAICU
O aplicaţie de management integrat pentru descrierea activităţilor din muzeele universitare
Mircea BARON
Modernizarea instalaţiilor de pregătire a cărbunelui din Valea Jiului în anii ’30 ai secolului al  XX-lea
George Paul SANDACHI
Documente inedite din arhivele Muzeului Aviaţiei privind avionul militar multirol conceput de către Corneliu Marinescu în anii 1910-1911
Vasile DIACONESCU
Momente din istoria ştiinţei şi tehnicii reprezentate în medalii omagiale româneşti
Ioan Vasile BUIU
Balonul  "România" şi ascensiunile sale din anii 1905-1907
Ioana Irina IAMANDESCU
Industria - creator de valori culturale
Gheorghe MIHAI
Începuturile industriei româneşti de radioreceptoare
 
IV.DIVIZIA  ISTORIA  ŞTIINŢEI 
Amfiteatrul Heliade Rădulescu, miercuri, 15 octombrie 2008, ora 14.00
 
Alexandru  MARINESCU 
Documente inedite privind viaţa şi activităăile dr. Hilarius Mitrea
Valentin MARIN:
Un nou proiect al Diviziei de Istoria ştiinţei - STUDII ŞI COMUNICĂRI vol.I.
Ştefan NEGREA şi Lazăr BOTOŞENEANU
Contribuţie la istoria biospeologiei. Mărturii inedite despre iniţierea expedixiilor cubano-române în Cuba (1969, 1973)
Aurel ARDELEAN:
Emil Racoviţă - promotor al evoluţionismului
Ion NANIA: 
Patru cuvinte româneşti din fondul străvechi
Elvira BOTEZ: 
Universitari români în primul război mondial
Eufrosina OTLĂCAN
La 100 de ani de la naştere, academicianul Nicolae Teodorescu în contextul European al ştiinţei
Teofil GRIDAN: 
Extracţia şi prelucrarea aurului la daci
Mihail ŞCHEAU,  Codruta SANDALĂ, Corina ARANGHEL şi Cristian OLARU: 
Dr. Viorica Gomoiu, colaborator şi continuator al operei ştiinţifice şi muzeografice a prof. univ. dr. med. Victor Gomoiu
Mihail ŞCHEAU, Cristian OLARU şi Mircea GREŞIŢĂ:
In nemoriam: prof. dr.în drept, istoric şi scriitor Iosif Constantin Drăgan
Vladimir ŢICOVSKI
Trei mari performanţe ştiinţifico-tehnice-trei mari neîndreptiţiţi
Garabet KÜMBETLIAN şi Alexandra NIŢĂ:
Jean le Rond d’Alembert, matematician şi filosof de geniu al secolului XVIII
Garabet KÜMBETLIAN şi Alexandra NIŢĂ:
Destine paralele şi congruente (Condorcet şi Lavoisier)
Aurel LUP: 
Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Agricultură Valul Lui Traian, judeţul Constanţa la a 75-a aniversare
Gina VASILE şi Mihaela ARTIMON: 
Istoria acordării premiilor Nobel
Gabriel NĂSTASE: 
Termodinamica - o punte a ştiinţei între două destine: Nicolas Georgescu - Roegen şi Ilya Prigogine
Aurel GHEORGHIU:
Petru Poni (1841-1925) - savant român şi desăvârşit pedagog
Liviu MĂRGHITAN:
95 de ani de la tragicul accident aviatic din 13 septembrie 1913 în urma căruia membrul p.m. al Academiei Române, inginerul aviator Aurel Vlaicu şi-a pierdut viaţa (câteva noi puncte de vedere)
Iolanda CONSTANTINESCU:
Gândirea lui Maimonide infiltrată în Cabală şi relaţionarea acestuia cu succesorii săi
Emilia STANCU: 
Reconstituirea "Materiei Medica"din secolele XIX şi  XX cu ajutorul înscrisurilor de pe vasele farmaceutice existente în Colecţia Facultăţii de Farmacie din Bucureşti
Constanţa RIZESCU şi Ligia GHIDEL:
Remedii naturale. valorificarea substanţelor naturale de către specialiştii români în ultimii 50 de ani
Elena NIŞULESCU: 
Evidenţierea şi interpretarea aurei energetice prin intermediul mijloacelor ştiinţifice şi tehnice; istoricul metodelor; prezentare de caz concret
 
V.DIVIZIA  DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
Aula Academiei Române,  miercuri, 15 octombrie 2008, ora 14.00
 
Angela BOTEZ 
Tendinţe actuale în filosofia ştiinţelor socio-uman
Cornel POPA
Definiţia aristotelică a adevărului,operatorii binari "deci" şi "deoarece", bazele de cunoştinţe şi instrucţiunile PROLOG
G.G. CONSTANDACHE
Cariera şi angajamentele cuvântului BA
Maria Cornelia BÂRLIBA
Etica polemicii în duelurile oratorice
Ionuţ  ISAC
Etica ştiinţei în Societatea Conştiinţei
Ana BAZAC
Evaluarea datelor în filosofia socială. Cazul resurselor naturale
Laura PANĂ
Sursa şi sensul evoluţiei naturale şi artificiale
Mihai TEODORESCU
Unele aspecte ale neurobiologiei inteligente emoţionale
Gabriel NAGÂŢ
Evoluţie şi progres în ştiinţele sociale
Henrieta ŞERBAN, Viorela MANOLACHE
Coordonate româneşti ale ştiinţelor social politice