Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
23 Octombrie 2009 - 24 Octombrie 2009
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări științifice
Vineri 23 octombrie 2009, ora 9:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
 
Invitaţie – program
 
I. ADUNAREA GENERALĂ
- Aula Academiei Române, vineri 23 octombrie 2009, ora 9:00 -
 
Prof. TEODOR DIMA, Prim Vicepreşedinte CRIFST Membru corespondent al Academiei Române
- Cuvânt de deschidere 
Prof. ŞTEFAN IANCU, Secretar ştiinţific CRIFST 
- Raport de activitate sept 2008 - sept 2009
- Dezbateri pe marginea raportului prezentat 
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST
 
II. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 
Acad. MIRCEA  MALIŢA
Tendinţe în ştiinţele cognitive
Acad. GLEB  DRĂGAN 
Gânduri  despre ştiinţă
Prof. TEODOR  DIMA, Membru corespondent al Academiei Române
Fizicalismul-incercare strategică de unificare a cunoaşterii ştiinţifice. 
Prof. HORIA COLAN, Membru corespondent al Academiei Române
Al  XXIII/lea Congres Internaţional de Istoria Ştiinţei şi Tehnicii IUHPS/DHT
Prof. HORIA NICOLAI TEODORESCU, Membru corespondent al Academiei Române
120 de ani cu Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române
Prof. LIVIU ALEXANDRU SOFONEA
Paleo-Technika-Evul marcat de globalizare: aspecte istorice, tehnice şi tehno-logice, sociale, politice, muzeo-logice, axio-logice ale unor proiecte ideatice tehnice. Studii de caz.
Prof. Ioan BIRIŞ
Actualizarea programelor din Aufbau
Nicolae NOICA
Palatul Regal de la Carol I până în vremea noastră
Bogdan BORESCHIEVICI
Prezentarea cărţii: ,,Membrii Academiei Române, autori de brevete de invenţii româneşti şi din alte state”, Autori: Alexei Bădărău şi Nicolae Mihăilescu
 
III. DIVIZIA ISTORIA TEHNICII
- Sala de consiliu, vineri 23 octombrie 2009, ora 14.00 -
 
Prof. Horia  COLAN, Membru corespondent al Academiei Române
Ştiinţele tehnice în Universitatea Daciei superioare (1919-2009)
Ştefan  IANCU
Apollo 11 - 40 de ani!
Ioan Vasile BUIU, Dan ANTONIU
Aurel Vlaicu – acum 100 de ani şi ... azi
Nicolae P. LEONĂCHESCU
Carol Caracioni-Crăciun, la bicentenarul naşterii
Andrei CIONTU
O invenţie insuficient apreciată – radio-ul
Elena HELEREA
Un catalog colectiv al patrimoniului ştiintific-tehnic al universităţilor
Nicolae P. LEONĂCHESCU
Alexandru C. Beldie, un om de ştiinţă
Florentin OLTEANU, Liviu SOFONEA
Un model de promovare a interculturalităţii: Centrul Cultural Constantin Brâncoveanu – Inochentie Micu Klein
Viorel ENE, Tibor BEDÖ, Marius BENŢA
Documente  inedite referitoare la turnarea clopotelor din Braşov
Liviu MODRAN
Aspecte ale utilizarii energiei hidraulice - de la morile pe apa la centralele hidraulice.
Mihai OLTENEANU
Construcţii monumentale din perioada anilor 1966-1989 - Cine sunt cercetătorii, proiectanţii, executanţii? 
Alexei BĂDĂRĂU
Din trecutul relaţiilor externe ale României în domeniul protecţiei proprietăţii industriale
Radu BELLU
Sistemul naţional de căi ferate forestiere - trecut, prezent şi viitor.
Augustin Marius ABUŞEANU
Un eminent cercetător ştiinţific şi pasionat al zborului - Inginerul Gheorghe Rado
Mircea BARON
Instalaţiile de afinare a aurului existente în România în perioada interbelică
Ionel STARETU 
Contribuţii universitare braşovene la diversificarea şi optimizarea mecanismelor roboţilor
Marius Daniel CALIN, Adrian MAŢOI, Elena HELEREA
Nicolae Vasilescu Karpen – Promotor al pilei cu combustie
Horia POP, Cornel COFARU, Daniela FLOREA
Dezvoltarea transportului rutier în România
Angela  REPANOVICI 
Contribuţii româneşti la dezvoltarea scientometriei
Nicolae TODOR
Calea ferată forestieră Orăştie - Grădiştea
Mircea DOROBANŢU
70 de ani de la inaugurarea Muzeului Căilor Ferate Române
Marcela MUNTEAN
Varul  hidraulic - Material liant pentru restaurarea monumentelor vechi
Valentin-Vasile UNGUREANU
140 de ani de la inaugurarea oficială a primei linii de cale ferată din Principatele Române Unite, linia Bucureşti Filaret – Giurgiu
Andrei BERINDE
O cale ferată dispărută: Traian-Sat Râmnicu Sărat
 
IV. DIVIZIA ISTORIA ŞTIINŢEI
- Amfiteatrul Heliade Rădulescu, vineri 23 octombrie 2008, ora 14.00 -
 
Alexandru MARINESCU
Jorj Bibesco şi campania sa mexicană (1867)
Valentin MARIN
Un nou proiect al Diviziei de Istoria Ştiinţei – STUDII ŞI COMUNICĂRI vol. II/2009 – prezentare generală
Claudiu TUDORANCEA (Canada), Ştefan NEGREA şi Oriana IRIMIA-HURDUGAN
Mărturii inedite şi documente despre iniţierea primei societăţi de limnologie din România
Ştefan NEGREA & Alexandrina NEGREA
O operă colectivă importantă dar puţin cunoscută - Primul dictionar enciclopedic de mediu din România
Garabet KÜMBETLIAN
Königsberg, Albertina, F.E. Neumann şi discipolii săi
Eufrosina OTLĂCAN
Mobilitatea culturală în Europa secolului al XVIII-lea şi educaţia matematică în Ţările Române
Mirela-Adriana ANGHELACHE
Cutremurele de pământ - fenomene naturale periculoase pentru omenire prin efectele lor
Teofil GRIDAN
Scurtă paralelizare intre fenomenele geologice catastrofale şi prezicerile apocalipsei
Marian Gabriel BANCIU
Metamaterialele, dincolo de convenţional
Nicolae BULZ
Destine si lupta cu destinul la personalitati ale Centrului Universitar Cluj-Napoca
Liviu MĂRGHITAN 
Date noi referitoare la biografia lui Petru Maler Câmpeanu (1802-1893), membru de onoare al Societăţii Academice Române
Elena CERCEL
Portrete de academicieni - restituiri şi reconstituiri
Nicolae POSTOLACHE
Gheorghe Moceanu (1831-1909) – un exponent al renaşterii române
Iorgu PETRESCU
General prof. Zaharia Petrescu şi familia sa
Gabriel I. NĂSTASE şi Dragoş Ionuţ G. NĂSTASE
Medicul Stefan Odobleja, părintele ciberneticii româneşti
Gabriela ANDREI
Profesorul Al. V. Grossu (1910-2004) - o viaţă dedicată semenilor
George-Dan MOGOŞANU şi Honorius POPESCU (Franţa)
Prof. dr. doc. farm. Petre Ionescu-Stoian (1909–1985), personalitate remarcabilă a ştiinţelor farmaceutice româneşti
Mihaela POPP
Istoriografia medicinei veterinare
Mihaela POPP
Arta vindecarii la poporul  roman în vremea geto-dacilor
Constanta RIZESCU
Metode inedite în cercetarea şi industrializarea unor medicamente de origine vegetală, în cea de a II-a jumatate a secolului XX
Gina VASILE şi Mihaela ARTIMON
Pionieri în şcoala românească de chimie
Gabriel I. NĂSTASE şi Dragoş Ionuţ G. NĂSTASE
Profesorul Ştefan Marius Milcu, o viaţă dedicată ocrotirii sănătăţii şi demnităţii umane
Gabriel I. NĂSTASE şi Dragoş Ionuţ G. NĂSTASE
Inventatori şi pionieri ai aviaţiei româneşti: Traian Vuia, Aurel Vlaicu şi Henri Coandă
Maria-Elena OSICEANU 
Melancolia "de la mit la ştiinţă" sau istoricul unui concept
Yolanda CONSTANTINESCU
Statutul femeii reflectat în tradiţia talmudică
Cristina- Maria DABU
Şcoala Românească de Drept
Georgeta BULEA
Efectele comunicării în timp şi spaţiu
Elena NIŢULESCU
Istoria practicilor în domeniul terapiilor complementare/alternative
Ion NANIA
Degradarea naturii şi lichidarea cercetării Ştiinţelor naturale în paralel cu ştergerea engramelor memoriei naţionale în timpul dictaturii comuniste în judeţul Argeş