Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
26 Mai 2010
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
 
miercuri, 26 mai 2010, orele 10.00-14.00,
în Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu' al Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125
 
PROGRAM
Academician GLEB DRĂGAN - Cuvânt de deschidere 
ALEGEREA NOULUI BIROU AL DIVIZIEI DE ISTORIA ŞTIINŢEI
VALENTIN MARIN - Dare de seamă privind activitatea Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST în perioada octombrie 2006 - mai 2010
ALEGEREA NOULUI BIROU AL DIS/CRIFST
 
PREZENTARE PUBLICAŢII CRIFST
GORUN MANOLESCU & VALENTIN MARIN - Revista NOEMA nr. IX/2010 - Prezentare generală
 
CENTENARUL NAŞTERII LUI JACQUES-YVES COUSTEAU (1910-1997)
ALEXANDRU MARINESCU - Jacques-Yves Cousteau în România
ANA BAZAC - Spaţiul de cunoaştere - spaţiul de acţiune: Gânduri la aniversarea lui Jacques - Yves Cousteau
MARIANA ŞENILĂ-VASILIU - Omagiu lui Jacques - Yves Cousteau - "Din lumea tăcerii în lumina artei"
CRISTINA - MARIA DABU - Jacques - Yves Cousteau -părintele scufundărilor moderne
GABRIEL I. NĂSTASE & DRAGOŞ IONUŢ G. NĂSTASE - Personalităţi ilustre ale ştiinţei universale -  Jacques - Yves Cousteau
 
ANIVERSARE: ACADEMICIANUL NICOLAE BOTNARIUC LA 95 DE ANI
ALEXANDRINA NEGREA & ŞTEFAN NEGREA - Academicianul Nicolae Botnariuc la 95 de ani
LIVIU MĂRGHITAN - Omagierea Academicianului Nicolae Botnariuc în presa arădeană
IOLANDA CONSTANTINESCU - Personalitatea academicianului Nicolae Botnariuc
 
EVOCARE: NICOLAE VASILESCU - KARPEN (1870 - 1964)
BOGDAN OTOMEGA - Nicolae Vasilescu-Karpen şi învăţământul tehnic superior
EUFROSINA OTLĂCAN - Nicolae Vasilescu-Karpen printre matematicienii generaţiei sale
ELVIRA BOTEZ - Nicolae Vasilescu-Karpen – biograf şi autobiograf
GABRIEL I. NĂSTASE & DRAGOŞ IONUŢ G. NĂSTASE - Personalităţi ilustre ale ştiinţei universale: Nicolae Vasilescu-Karpen
 
EVOCARE: CEZAR PARTENIE
VLADIMIR ŢICOVSCHI - Cezar Antonie Partenie – profesorul ieşean la Bucureşti