Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
21 Octombrie 2011 - 22 Octombrie 2011
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări științifice
 
Vineri, 21 octombrie 2011, ora 9:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
 
Invitaţie - program
 
 
I. ADUNAREA GENERALĂ
- Aula Academiei Române, vineri, 21 octombrie 2011, ora 9:00 -
 
Acad. DAN BERINDEI, preşedinte CRIFST
- Cuvânt de deschidere 
Dr. VALENTIN MARIN , secretar al DIS/CRIFST 
- Raport de activitate al CRIFST în perioada sept. 2010 - sept. 2011
Dezbateri pe marginea raportului prezentat 
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST
 
II. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 
Acad. MIRCEA MALIŢA 
Discipline şi probleme în ştiinţa contemporană
Acad. GLEB DRĂGAN
Gânduri despre ştiinţă (II)
Acad. HORIA COLAN,
ASTRA–150 de ani de la înfiinţare. Aportul ASTRA la dezvoltarea ştiinţelor tehnice
Dr. Dumitru MURARIU, Membru corespondent al Academiei Române
Grigore Antipa şi Emil Racoviţă – colegi, prieteni şi proeminente personalităţi ale ştiinţei româneşti şi mondiale
Prof.dr. Constantin IONESCU-TÎRGOVIŞTE, Membru corespondent al Academiei Române
Două mari descoperiri, doi cercetători şi două destine diferite: Gregor Mendel şi Nicolae C. Paulescu 
Prof. Liviu Alexandru SOFONEA
Actualitatea complexei tematici & problematici "Refolosirea trecutului nostru industrial: Aspecte naţionale şi internaţionale"
Prof.univ.dr. IOAN BIRIŞ
Cum comunicăm ştiinţa?
Nicolae NOICA
Inginerul Amos Salomon (1938-2001), un prieten al satului românesc
Prof. Mariana JURIAN
Evoluţia învăţămâtului de marină în România
 
III. DIVIZIA DE ISTORIA ŞTIINŢEI
- Aula Academiei Române, vineri, 21 octombrie 2011, ora 14.00 -
 
 
Valentin MARIN,
"Studii şi comunicări/DIS" vol. IV/2011 – prezentare generală 
Eufrosina OTLĂCAN 
Din istoria unui concept matematic: simetria 
Alexandru MARINESCU 
Un secol de la cucerirea Polului Sud. Date inedite privind relaţiile dintre Roald Amundsen şi Emil Racoviţă
Ştefan NEGREA
Ecologia miriapodelor din pădurile Făget, Zăvoi şi Trivale-Piteşti
Nicolae MARCU 
Pasteur şi ştiinţa românească
Vladimir ŢICOVSCHI 
O nouă tehnologie chirurgicală
Petru POPESCU-GOGAN 
Perspectiva spiritualităţii româneşti în viziunea lui Dimitrie Cantemir
Garabet KÜMBETLIAN 
Doi mecanicieni celebri uniţi prin destin, Maxwell şi Mohr
Laura PANĂ
De la studii de ştiinţa conştiinţei la anticiparea societăţii conştiinţei în opera lui Mihai Drăgănescu 
Elvira BOTEZ 
Doi astrişti astronomi amatori: Ioan Corbu şi Gavril Todică
Carmen IONESCU – GOLOVANOV
Contribuţii româneşti la studiul regimului nesinusoidal (deformant)
Elena CERCEL
Marea frescă de la Ateneul Român – creaţia pictorului Costin Petrescu
George ARGHIR 
Unele aspecte tehnico – ştiinţifice privind metodele de realizare a monedelor romane 
Ana CARATĂ, Emilia STANCU, Mihai STĂNESCU, Emilia CARATĂ, Maria SOPOREAN, Constanţa RIZESCU 
Medicamentul şi cartea medico-farmaceutică veche şi nouă, în mici biblioteci 
Constanţa RIZESCU 
Din istoria unor produse cu efect terapeutic obţinute din resurse indigene 
Gabriela ANDREI, Mircea ANDREI
Din viaţa şi opera naturalistului Igor Sienkiewicz (1907 – 2006)
Alexandru MARINESCU, Iorgu PETRESCU
Date noi privind viaţa şi activitatea medicului Hilarius Mitrea
Octavian BUDA 
500 de ani de la naşterea lui Miguel Servet 
Petru ROTARU 
Creaţiile şi creativitatea 
Lenuţa ALBOAIE 
Evoluţia prelucrării şi transmiterii datelor în societatea umană
Adriana – Mirela ANGHELACHE 
Un punct de vedere geologic asupra patrimoniului construit 
Sorin MIHALACHE 
Discurs ştiinţific şi fapt tehnic – posibile amprente în sfera vieţii omeneşti 
Teofil GRIDAN şi Silviu GRIDAN 
Enuma Eliş - epopee sumeriana care descrie formarea sistemului solar
Filofteia REPEZ 
Istoria militară – componentă a istoriei şi a ştiinţei militare
Cristina - Maria DABU 
Istoria utilizării modelării şi simulării asistate de calculator în ştiinţă 
Marian RIZEA 
Repere ale evoluţiei învăţăţântului de petrol şi gaze - mari personalităţi ale industriei petroliere româneşti 
Gabriel I. NĂSTASE, Dragoş Ionuţ G. NĂSTASE 
Încălcarea drepturilor de autor - furtul de inteligenţă - cazul inventatorului Nikola Tesla 
Iolanda CONSTANTINESCU 
Exodul şi Moise. Întâlnirea cu divinitatea – scurte consideraţii
Bulea WILLI-GEORGETA 
Momente din istoria comunicării. Abraham Lincoln 
Denisa-Oana PĂTRAŞCU 
Istoricul reglementării agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă la nivelul organizaţiei internaţionale a muncii 
Nicoleta CONSTANTINESCU 
De la tortură la hărţuire - consideraţii de natură juridică
 
IV. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII
- Sala de Consiliu, vineri, 21 octombrie 2011, ora 14.00 -
 
Acad. Horia COLAN
ASTRA–125, Sibiu 1986: Amintirile unui participant 
Ioan Vasile BUIU
Ion Stroescu (1888-1961) un împătimit al aerodinamicii experimentale
Ştefan IANCU
Nicolae Tesla: Magician al ştiinţei
Liviu Alexandru SOFONEA 
Metaconceptul "Rezilienţa": Aspecte tehnico-tehnologice, astronomice, astro-fizice, axiologice
Cristian CRĂCIUNOIU
Inginerul Matei Kiraly (1936-2011) – pionier al construcţiei de nave pe pernă de aer în România
Ioan Vasile BUIU
COANDĂ 1911: "Le seul aéroplan ayant volé avec deux moteurs" – trei documentaţii inedite în literatura românească de istoria tehnicii
Dan ANTONIU
O suită fotografică cu imagini mai puţin cunoscute despre aeroplanul COANDĂ 1910
Nicolae P. LEONĂCHESCU
Studenţi români la Şcoala Naţională Superioară de Mine din Paris
Elena HELEREA
Glasgow şi Barcelona – Oraşe model în dezvoltarea tehnologică şi cultură industrială 
Radu BELLU 
Calea ferata militară: Traian Sat - Coteşti
Nona MILLEA
Electronica românească. O istorie trăită.
Augustin Marius ABUŞEANU
Tehnici megalitice uimitoare, uitate, din trecutul omenirii
Ioan SCOROBETE
Paternitatea primei decolări mecanice din lume. Principiul Traian Vuia
Andrei BERINDE
Un "pod de flori" feroviar: Calea ferată Iaşi – Ungheni – Chişinău (1876-2011)
Ionel STAREŢU
De la automatele mecanice bizantine la automatele mecanice din perioada renaşterii europene - reconsiderări necesare 
Andrei CIONTU, Mihai GHEORGHE
50 de ani de la fabricarea în România, sub licenţă, a primului televizor AN 
Petre VARLAM
Adevărata istorie a introducerii TVC în România
Traian TOMESCU, Mihai ANDREI 
Din activitatea şi realizările inginerului român Henri Coandă. Date privind aeronavele realizate de Henri Coandă în perioada 1907 – 1918
 
V. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIE A ŞTIINŢEI
- Clubul Academicienilor, vineri, 21 octombrie 2011, ora 14.00 -
 
G.G. CONSTANDACHE 
Ştiinţă şi filosofie contra criză
Gorun MANOLESCU
De ce este reducţia fenomenologică o meditaţie radicală?
Alexandru GIUCULESCU
Evoluţia sistemelor de intercomunicare umană
Mihaela BUIA
Era digitală şi clicheţii de ireversibilitate – aspecte evolutive
Dan D. FARCAŞ
Lumi ideale
Anda CĂLINESCU
Blaga şi Trilogia cosmogonică
Dragoş VAIDA
Începuturile structurilor algebrice (1952-1957): profesorii Alexandru Froda, Dan Barbilian, Mihai Benado, Grigore C. Moisil
Cătălin IONIŢĂ
Matematicitatea şi matematizabilitatea ca factori de stil
Ana BAZAC
Materia: observaţii epistemologice la aniversarea   modelului atomului al lui Rutherford
Florin MOLDOVEANU
Journey towards physics axiomatization
Ovidiu Cristinel STOICA
O interpretare a mecanicii cuantice şi conexiunea dintre determinism şi liberul arbitru
Oltea JOJA
Paradigme clinice: percepţii şi metode diferite în abordarea suferinţei umane
Cătălin Mihai NEAGOE
Operatori psihologici în modelarea comportamentului uman