Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
23 Octombrie 2012 - 24 Octombrie 2012
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări științifice
 
Marți, 23 octombrie 2012, ora 9:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
 
Invitaţie - program
 
 
I. ADUNAREA GENERALĂ
- Aula Academiei Române, marți, 23 octombrie 2012, ora 9:00 -
 
Acad. DAN BERINDEI, preşedinte CRIFST
- Cuvânt de deschidere 
Dr. VALENTIN MARIN , secretar al DIS/CRIFST 
- Raport de activitate al CRIFST în perioada sept. 2011 - sept. 2012
Dezbateri pe marginea raportului prezentat 
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST
 
II. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 
Acad. GLEB DRĂGAN
Despre Academia de Științe Tehnice din România
Acad. HORIA COLAN
Două mari aniversări ale anului: George Bariţiu (1812-1893) şi Spiru C. Haret (1851-1912). Rolul lor în crearea şi dezvoltarea învăţământului românesc 
Dr. DUMITRU MURARIU, Membru corespondent al Academiei Române
Grigore Antipa despre evoluţia poporului român
Prof. dr. LIVIU ALEXANDRU SOFONEA
Patrimonium technicum / O exigenţă în Europa Unită: constatări, probleme, gânduri, sugestii. Exemple relevante actuale din Europa Centrală şi Vestică şi spaţiul Carpato-Ponto-Danubian / România 
Prof. dr. IOAN BIRIŞ
Echivalenţa simbolică în limbajul performativ şi logica partitivă 
Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN
Contribuţia lui Vasile Goldiş la dezvoltarea învăţământului superior românesc
Prof. dr. ing. ȘTEFAN IANCU
Piramidele - posibile generatoare de energie?
NICOLAE Şt. NOICA
Ministerul lucrărilor publice - 140 de ani de existenţă
Prof.dr. ing. MARIANA JURIAN
Femei celebre din istoria României
 
III. DIVIZIA DE ISTORIA ŞTIINŢEI
- Aula Academiei Române, marți, 23 octombrie 2012, ora 14.00 -
 
Valentin MARIN,
"Studii şi comunicări/DIS" vol. V/2012 - prezentare generală 
Eufrosina OTLĂCAN 
Matematicianul, academician Octav Onicescu (1892-1983) la conducerea asigurărilor sociale şi a casei generale de pensii 
ALEXANDRU MARINESCU 
Emil Racoviță și Victor van Straelen - Reflecții pe marginea unei corespondențe inedite
Ştefan NEGREA
O prefață și un referat de apreciere inedit, scris de acad. Constantin Motaș, om de știință emerit, pentru cartea "Prin peșterile lumii"
ȘERBAN DRAGOMIRESCU 
Moștenirea testamentară a lui Simion Mehedinți
MIHAIL M. ANDREESCU 
Un document mai puțin cunoscut, posibil un fals, azi pierdut, de la Radu Leon
TEODORA STĂNESCU STANCU 
Garbiel Dimitriu, Patriarhul Miron Cristea şi o invenţie mai puţin cunoscută
IOAN MITREA 
Vasile Pârvan - 130 de ani de la naştere. Perenitatea modelului pârvanian
STAN FLORIN
Ştiinţa istorică între perspectiva politică şi cea ştiinţifică în abordarea temei privind situaţia evreilor din România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
NICOLAE MARCU 
Neurologul român G. Marinescu (1863 - 1938), realizator al primului film de cercetare științifică biomedicală din lume
ELVIRA BOTEZ
File din istoria astronomiei ieşene
POMPILIU MANEA
Proces verbal de duel (original), între Saillard şi Nicolae Kretzulescu (1853)
MARIAN RIZEA 
S.O.S. - necesitatea regandirii/reproiectarii urgente a unor tehnologii industriale actuale 
ELENA CERCEL 
Istorie și artă în destinul Preparandiei din Arad (1812 - 2012) 
CONSTANŢA RIZESCU, ADRIANA-ELENA TĂEREL, ANA CARATA, LIGIA GHIDEL 
Din istoria medicamentului românesc. Medicamente sedative 
LUCIAN-MIHAI STĂNESCU, ANA CARATĂ , ADRIANA-ELENA TĂEREL
Louis Pasteur, (1822-1895) și asimetria compușilor chimici. Trecut, prezent și viitor în separările chirale
MIHAIL ȘCHEAU, ANA CARATA, LAURA-CRISTINA NICOLAE, ANA-MARIA DONDERA
Pagini de istorie: Muzeul De Istoria Medicinei Și Farmaciei "Victor Gomoiu" din Craiova
MIRCEA - DRAGOMIR ANDREI 
Profesorul Constantin Rabega - 100 de ani de la nastere 
IORGU PETRESCU 
Momente dramatice din istoria Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial 
OCTAVIAN BUDA 
Centenar Academician Ioan Emil Bruckner (1912-1980)
PETRU ROTARU 
Principiul exasperării 
LENUŢA ALBOAIE 
Transmisia și gestiunea datelor - factori esențiali în apariția societății informaționale 
GINA SCĂEȚEANU, MARIA PELE 
Cuprul, un metal cu valenţe multiple
TEOFIL GRIDAN, SILVIU GRIDAN 
Începuturile geoștiințelor în România
FILOFTEIA REPEZ 
Ştefan Fălcoianu - militar al armatei române şi membru al Academiei Române 
CRISTINA - MARIA DABU 
Aspecte privind istoria evoluției principiilor etice în practica medicală 
GEORGE GRIGORE 
Istoria şi filosofia unei arme - Falx Dacica sau "Coasa Morţii" 
IOLANDA CONSTANTINESCU 
Abordări ale conceptelor "prosopon", "persona", "hypostas"
BULEA WILLI - GEORGETA 
Comunicarea lui Mahatma Gandhi în istorie 
DENISA-OANA PĂTRAŞCU 
Istoricul delicvenţei juvenile 
NICOLETA CONSTANTINESCU 
Cote de gen versus roluri de gen
 
IV. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII
- Sala de Consiliu, marți, 23 octombrie 2012, ora 14.00 -
 
Acad. HORIA COLAN
Réaumur. Introducerea experimentelor în metalurgie şi crearea ştiinţei materialelor 
ȘTEFAN IANCU
Istoricul ingineriei româneşti de la întemeierea statelor feudale până la unirea Principatelor Române 
ELENA HELEREA
Participarea delegaţiei române la cel de-al 39-lea Simpozion Internaţional al ICOHTEC
IOAN VASILE BUIU 
"Necunoscutul de la Viena" - O enigmă dezlegată din istoria invenţiilor româneşti
NONA MILLEA
Electronica profesională în România secolului XX 
NICOLAE P. LEONĂCHESCU
Sabotarea activităţii salinelor din Valahia la mijlocul secolului al XIX-lea 
IONEL STAREŢU
Repere istorice academice ale roboticii în România: 1980/2010
ŞTEFAN FLORIN BĂLAN
Proiectarea şi execuţia stâlpilor de beton armat prefabricat în concepţia Prof. Dr. Ing. Ştefan Bălan în anii 1947-1948, Bucureşti 
ANDREI CIONTU
Un pionier al radiotehnicienilor români: Emil Giurgea (1885-1960) 
MARIUS DAN BENȚA, VIOREL ENE, DRAGOȘ POPA 
Festivalul internațional al muzicii mecanice ajuns la cea de a VIII-a ediție
ANDREI BERINDE
Simeria - o citadelă a căilor ferate
FRANCISC VISKY
Unele concluzii la analiza unor reclame industriale din perioada interbelică
IONIŢĂ DĂESCU
Aspecte interesante din activitatea lui Mihail Konteschweller
VICTOR-ALEXANDRU POPESCU, AUGUSTIN MARIUS ABUŞEANU
Abordări istorico-filosofice privind Efectele Biefeld-Brown şi Coandă şi perspectivele unor aplicaţii în viitorii ani
VASILE DIACONESCU
Bibliotecile muzeelor universitare. Studiu de caz: Bibliotecile Muzeului Universităţii "Politehnica" din Bucureşti 
LAURA LELUŢIU
Promovarea muzeelor braşovene în rândul studenţilor Universităţii Transilvania din Braşov 
ELENA HELEREA, MARIA TRANDAFIR
Femei remarcabile în domeniul electric şi energetic
NECULAI BANEA, TRAIAN TOMESCU, TUDOR TOMESCU 
85 de ani de la inaugurarea I.A.R. Braşov
GOIA IOAN, CĂLIN MARIUS DANIEL, HELEREA ELENA 
Academicianul Gheorghe Buzdugan (1916 - 2012) - O viaţă dedicată ştiinţei şi educaţiei
TRAIAN CONSTANTIN DUMBRĂVEANU 
Mihail Macrea (1908-1967) - Promotor al cercetării arheologice sistematice în România
 
V. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
- Clubul Academicienilor, marți, 23 octombrie 2012, ora 14.00 -
 
MARIA CORNELIA BÂRLIBA 
Relaţia dintre filosofie şi ştiinţă.Paralelă interpretativă Titu Maiorescu - P.P. Negulescu
GEO SĂVULESCU
Schiţǎ a filosofiei lui Blaga
CĂTĂLIN IONIŢĂ
Consideraţii critice asupra înţelesului Blagian implicant al filosofiei ştiinţei
GORUN MANOLESCU
Este poeticul o cale de cunoaştere şi acţiune? Comentarii la Heidegger
Prof. univ. dr. MARIANO L. BIANCA (Italia)
Mind and Inherent Logic 
CRISTINEL STOICA
Matematica şi lumea fizicǎ
FLORIN MOLDOVEANU 
Bosonul Higgs şi completarea ,,Tabelului Mendeleev"al secolului XX
TUDOR NICULIU
Despre inteligenţa artificială
DUMITRU MATEESCU
Westerhoff şi ideea de sistem categorial
OLTEA JOJA
Conceptul de Stres - între vulnerabilitate şi rezilienţă
MIHAI CĂTĂLIN NEAGOE
Destinul între imaginea miticǎ şi reprezentarea ştiinţificǎ din punctul de vedere al psihologiei 
DANIEL LUNGU
Istoriografie, Istorie, Istoricitate. Temeiuri ale ştiinţelor istorice
ADRIAN GEORGE DUMITRU
Un studiu de caz al metodologiei ştiinţei: Este posibilă o istorie a ştiinţei în Regatul Seleucid (sec. III-I î.e.n.)?
GHEORGHE DOCA
Ştiinţele omului faţă cu triada dialog, dialogism, dialogicitate
ALEXANDRU GIUCULESCU
Instituţionalizarea activităţii de cercetare ştiinţifică
MIHAELA BUIA
Aspecte teoretice privind implementarea disciplinarităţii
G G CONSTANDACHE
Pentagonul evaluărilor în ştiinţa educaţiei
LUCIAN TOMA
Piaţa de energie electrică: o abordare tehnico-economică societală 
ANA BAZAC
Semnificaţii epistemologice a două concepte neglijate:umbra şi urma