Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
24 Mai 2013 - 25 Mai 2013
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
 
vineri, 24 mai 2013, orele 10.00-15.00,
în Aula Academiei Române, 
Calea Victoriei nr. 125
 
PROGRAM
Academician GLEB DRĂGAN - Cuvânt de deschidere - O analiză a conceptului de istoria științei
 
PREZENTARE PUBLICAŢII CRIFST
VALENTIN MARIN - Revista NOEMA nr. XII/2013 – Prezentare generală
 
EVOCARE: Acad. GHEORGHE MARINESCU (1863 - 1938)
ALEXANDRU MARINESCU - Gheorghe Marinescu și teoria neuronală
OCTAVIAN BUDA - Gheorghe Marinescu: progresele şi tendinţele medicinei moderne
POMPILIU MANEA - Gheorghe Marinescu și Dragomir Hurmuzescu, doi savanți români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea
MIHAIL M. ANDREESCU - Gheorghe Marinescu și cercetarea neurologică românească
CRISTINA - MARIA DABU - Arc peste timp - Academicianul Gheorghe Marinescu și știința secolului XXI
DUMITRU CURCĂ - Colaborarea acad. Gh. Marinescu cu personalitati de prestigiu ale medicinii veterinare
IULIA ZAHARIA - Celula nervoasă: un veac de cercetare, revelații tulburătoare - omagiu academicianului Gheorghe Marinescu
NICOLETA CONSTANTINESCU, IOLANDA CONSTANTINESCU - Gheorghe Marinescu neurolog, profesor si regizor
LAURA – ALEXANDRA OSTAFE, LAURENŢIU – NOROCEL OSTAFE - Academicianul Gheorghe Marinescu - promotor al unor invenţii ştiinţifice în domeniul medical
 
EVOCARE: Acad. GHEORGHE ȚIȚEICA (1873 - 1939)
EUFROSINA OTLĂCAN - Un reper în ştiinţa şi cultura românilor: Gheorghe Ţiţeica (1873-1939)
FILOFTEIA REPEZ - Gheorghe Ţiţeica – "un simplu soldat" al ţării
TEODORA STĂNESCU-STANCIU - Gheorghe Ţiţeica: om de ştiinţă și pedagog
MARIAN RIZEA - Gheorghe Țițeica – strămoșii, viața și urmașii
ADRIANA-ELENA TĂEREL, LAURA NICOLAE, ANA CARATA - Unele date privind viața și activitatea a doi savanți, Gheorghe și Șerban Țițeica
GABRIEL I. NĂSTASE - Personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti: academicianul Gheorhe Țițeica
 
EVOCARE: Acad. GHEORGHE SPACU (1883 - 1955)
GINA SCĂEŢEANU, MARIA PELE - Gheorghe Spacu - maestru al chimiei coordinative şi analitice
LAVINIA MISĂILĂ - Gheorghe Spacu - pionier al chimiei combinatiilor complexe
CONSTANȚA RIZESCU - Amintiri despre marele dascăl Gheorghe Spacu
MIHAI STĂNESCU, CORINA-CRISTINA ARAMĂ, ADRIANA-ELENA TĂEREL - Acad. Gheorghe Spacu și impactul său asupra chimiei analitice
 
EVOCARE: Acad. MARCU BOTZAN (1913 - 2011)
ANA BAZAC - Marcu Botzan: parabola lui Marcus Aurelius şi tratarea pământului
MARIAN MOŞNEAGU - Plurivalenţa universului acvatic în abordarea academicianului Marcu Botzan
GEORGE V. GRIGORE - Academicianul Marcu Botzan: Poet-Călător pe axa timpului
 
EVOCARE: NICOLAE DONICI (1874 - 1956), membru de onoare al Academiei Române
MAGDALENA STAVINSCHI - Nicolae Donici, între admiraţie şi dispreţ
IOLANDA CONSTANTINESCU - Personalitatea astronomului Nicolae Donici - scurte considerații