Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
16 Octombrie 2014 - 17 Octombrie 2014
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 

Joi, 16 octombrie 2014, ora 10:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
 
Invitaţie - program
 
I. ADUNAREA GENERALĂ 
- Aula Academiei Române, joi, 16 octombrie 2014, ora 10:00 -
 
Acad. DAN BERINDEI, preşedinte CRIFST
- Cuvânt de deschidere 
Dr. VALENTIN MARIN, secretar al CRIFST 
- Dare de seamă privind activitatea CRIFST în perioada oct. 2011 - sept. 2014
Dezbateri pe marginea raportului prezentat 
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST
 
II. PREZENTAREA NOILOR MEMBRI AI CONSILIULUI DE CONDUCERE A CRIFST
 
III. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 
Acad. GLEB DRĂGAN
Subiect rezervat
Acad. MIRCEA MALIȚA
Știința în dezbaterile contemporane
Acad. HORIA COLAN
Centenarul unei lucrări excepţionale privind istoria românilor: Paul Labbé "La vivante Roumanie" 
Dr. DUMITRU MURARIU, Membru corespondent al Academiei Române
Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din România. Valorosul său patrimoniu pentru educaţia publicului şi cercetare ştiinţifică
Prof. dr. ing. MARIANA JURIAN (Filiala CRIFST – Argeș)
Începuturile tipografiei în Ţara Românească şi în Transilvania
Prof. dr. ing. LIVIU-ALEXANDRU SOFONEA (Filiala CRIFST - Brașov)
Cruci complexe, monumentale, instalate la mari înălţimi - Aspecte istorice, tehnice, sociale, axio-tice (religioase, culturale)
Prof. dr. ing. GHEORGHE MANOLEA (Filiala CRIFST – Craiova)
Străzile orașelor și numele lor
Prof. dr. GHEORGHE CLITAN (Filiala CRIFST – Timișoara)
Testarea gândirii critice prin LSAT
Prof. dr. ing. POMPILIU MANEA (Filiala CRIFST – Cluj-Napoca)
În Antarctica, pe urmele lui Emil Racoviță
Prof. dr. EUFROSINA OTLĂCAN (DIS)
Petre Sergescu, cel mai important istoriograf roman al matematicilor
Ing. NICOLAE ŞT. NOICA (DIT)
Lucrările publice în vremea Regelui Ferdinand – la 100 de ani
Prof. dr. ing. ELENA HELEREA (Filiala CRIFST - Brașov)
Simpozionul ICOHTEC la a 41-a ediţie
 
IV. DIVIZIA DE ISTORIA ȘTIINȚEI
- Aula Academiei Române, joi, 16 octombrie 2014, ora 14.00 -
 
Acad. GLEB DRĂGAN
Cuvânt de deschidere 
VALENTIN MARIN
Revista "STUDII ȘI COMUNICĂRI/DIS", vol. VII/2014 – prezentare generală 
Prof. dr. EUFROSINA OTLĂCAN
Vechi doctrine economice – posibile corelări cu stări sociale actuale
Dr. ALEXANDRU MARINESCU
50 de ani de la publicarea cărții lui Jean Dorst - "Avant que Nature meure"
Dr. MATEI MARINESCU (Franța), dr. ALEXANDRU MARINESCU
Louis Boutan (1859 - 1974), oceanograf și pionier al fotografiei submarine. Colaborarea cu Emil Racoviță 
Prof. dr. MIHAIL M. ANDREESCU
Mode, modele și clișee în istoria omenirii 
Dr. LAURENȚIU CHIRIAC, dr. RAMONA MOCANU (Vaslui)
Timpul creştin în occidentul medieval
Prof. dr. DUMITRU CURCĂ
Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina, membri ai Academiei Române (II) 
Dr. ing. CRISTINA-MARIA DABU
Istoria protectiei juridice a proprietăţii intelectuale
Col. (dr.) FILOFTEIA REPEZ
Ecaterina Teodoroiu – Domniţa Armatei Române
Prof. GABRIELA ANDREI, prof. MIRCEA-DRAGOMIR ANDREI
Arnold L. Montandon – 110 ani de la primirea sa în Academia Română
Prof. ANGELA PETRESCU, dr. IORGU PETRESCU
Donatori mai puţin cunoscuţi ai Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", București 
Prof. WILLI-GEORGETA BULEA
Petru cel Mare în istorie şi comunicare
Dr. OANA-DENISA PĂTRAȘCU
Evoluţia sistemului de asigurări sociale din România
Drd. IOLANDA CONSTANTINESCU
Multitudinea abordărilor geopolitice - scurte considerații
Av. NICOLETA CONSTANTINESCU
Mişcarea feministă în România anilor interbelici
 
V. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII
- Sala de Consiliu, joi, 16 octombrie 2014, ora 14.00 -
 
Acad. HORIA COLAN 
Cuvânt de deschidere 
Ing. VASILE DIACONESCU
Nicolae Vasilescu-Karpen – Compendiu cronologic
Prof. dr. ing. ŞTEFAN IANCU
Ingineria în România înainte de prima revoluţie industrială şi azi
Ing. RADU BELLU (Brașov)
Mari aniversări: 150 de ani de la naşterea lui Ion I. C. Brătianu. Contribuţia lui Ion I. C. Brătianu la construcţia de căi ferate 
MARIUS – DAN BENTA, VIOREL ENE (Brașov)
Evoluţia automatelor muzicale şi a muzicii mecanice 
Ing. TRAIAN TOMESCU (Brașov)
Contribuții ale inginerilor de la IAR-Brașov la dezvoltarea aeronauticii
Ing. TRAIAN-CONSTANTIN DUMBRĂVEANU (Brașov) 
Marcus Vitruvius Pollio – un mare inginer şi arhitect al Romei antice
Ing. LAURA - MIHAELA LELUŢIU (Brașov)
Personalitaţi ale ştiinţei şi tehnicii – Conrad Haas şi Herman Oberth 
Ing. ELENA DAN (Brașov), ing. NICOLAE ȘT. NOICA
Cercetări pe materiale din monumente medievale româneşti şi prescripţii speciale
Prof. dr. ing. NICOLAE P. LEONĂCHESCU
O scurtă statistică privind conţinutul recentei aparişii editoriale "Ingineri români. Dicţionar enciclopedic" vol I
Ing. OCTAVIAN BALTAG
Prioritaţi româneşti oglindite în brevete de invenţie 
Ing. ANDREI BERINDE
Drumuri de fier prin praf de puşcă. Căi ferate construite în România în timpul primului război mondial 
Ing. ANDREI CIONTU
I. C. Florea – longeviv inginer român de radiocomunicații
Ing. IONIŢĂ DĂESCU
Fraţii Konteschwleller din Craiova, pionieri ai radiodifuziunii mondiale
Ing. NONA MILLEA
Dezvoltarea electronicii în ministere exterioare Ministerului Industriei Electrotehnice şi Electronice 
Ing. IOAN N. RADU
Dicţionarele româneşti de astronautică
Dr. arh. SIDONIA TEODORESCU
Evocare arhitect Petre Antonescu (1873-1965)
DĂNUŢ – PUIU ŞERBAN, EDUARD STAN
Site-ul www.stefania-maracineanu.ro – Un omagiu adus unei controversate personalități științifice românești, la comemorarea a 70 de ani de la trecerea ei în neființă 
Ing. AUREL TUDORACHE
Maşini cu abur în Muzeul Naţional Tehnic "Prof. Ing. Dimitrie Leonida"
Ing. FRANCISC VISKI
Presa radiotehnică din România între anii 1920 – 1950 
 
VI. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
- Clubul Academicienilor, joi, 16 octombrie 2014, ora 14.00 -
 
GORUN MANOLESCU 
Gestalt architectural şi unele probleme ale entităţilor realizate de fiinţele umane 
GABRIEL NAGÂŢ
Noua revoluţie tehnologică şi străvechea "natură umană"
MARIUS-AUGUSTIN DRĂGHICI
Apriorismul kantian şi filosofia analitică
SORIN BAICULESCU
Emergenţă, biocomplexitate, spaţiul Experienţei 
MIHAI NEAGOE
Încercare asupra entropiei stărilor psihice 
Drd. MIHAELA CĂLINESCU
De la Newton la Hawking – o aventură a cunoaşterii
Dr. DAN ȘERBĂNESCU 
Asupra anumitor probleme ale cunoaşterii în ştiinţe şi societate
Dr. DAN-TUDOR IONESCU
Ara Pacis Augustae. Sculptură şi matematici în epoca lui Augustus 
Prof. dr. MARTA-CHRISTINA SUCIU
Comunităţile şi oraşele creative şi inteligente - opţiune fezabilă pentru România
ANDRÉS GINESTET MENKE, KAROLIN EVA KAPPLER, NICOLAE BULZ 
Cercetare asupra ipoteticei sinergii dintre: Constructul tetradic: Reducerea Traumei, Creşterea Empatiei, Ghidarea Epigenetică, Governarea Complexităţii şi triada Generozitate-Creativitate-Solidaritate
Conf. dr. G.G. CONSTANDACHE
Noutăţi în ştiinţele cognitive: conştiinţă şi reflexivitate 
ANCA-SIMONA HAGIU
Teoria disonanţei cognitive
Conf. dr. CĂTĂLIN IONIŢĂ
Morfogeneză şi stabilitate structurală: valabilitatea şi validitatea teoriei lui René Thom
Prof. dr. ANA BAZAC
Ce comparăm?