Scoala de vară organizată de Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofie a Stiinţei

Data evenimentului: 
29 Iunie 2015 - 04 Iulie 2015
ACADEMIA  ROMÂNĂ
Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST)
Divizia de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei 
 
organizează
Școala de vară
 
în perioada 29 iunie 2015 – 3 iulie 2015
între orele 10-14
 
PROGRAM
 
 
29 IUNIE-30 IUNIE:
Simpozion comemorativ Mihai Drăgănescu (1929-2010)
Academia Română, Sala de consiliu 
(Calea Victoriei, nr. 125, sector 1)
 
Prof. univ. dr. Gheorghe M. Ștefan, m.c. al Academiei Române
Electronica funcțională din perspectiva structural-fenomenologică a lui Mihai Drăgănescu
Dr. Ing. Gorun Manolescu, DLMFS 
Mihai Drăgănescu și modelul său ontologic
Conf. univ. dr. Cătălin Ioniță, DLMFS 
Elementele sistemului filosofic drăgănescian
Drd. Fiz. Mihaela Călinescu, DLMFS
Provocările secolului XXI: Mihai Drăgănescu şi societatea informaţională
M.D., Prof. univ. dr. Leon Zăgrean, DLMFS 
Perspectiva neurobiologică a informației în opera drăgănesciană
Prof. univ. dr. Ana Bazac, DLMFS 
Organismul abstract și viața artificială : un mesaj al lui Mihai Drăgănescu în cercetarea științifică mondială
 
1 IULIE:
Masa rotundă
Antropologie și sănătate
Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române 
Eroii Sanitari, nr. 8, în incinta UMF)
 
M.D., prof. univ. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici, Membru de onoare al Academiei Române
Sănătatea și boala – aspecte esențiale în antropologia fizică și culturală 
M.D. Dr. Cristiana Glavce, Director al IA Membru titular al Academiei de Științe Medicale 
Relația medic-pacient, din perspectivă antropologică
C. ș. dr. Matei Stîrcea-Crăciun, IA 
Argumente pentu o antropologie prescriptivă
C. ș. dr. Eleonora Luca, IA
Dezvoltarea fizică a unor copii şi adolescenţi cu dizabilităţi senzoriale şi/sau mentale (O prezentare sintetică a unor cercetări de antropologie auxologică)
C. ș. dr. Richard David-Rus, C. ș. dr. Dana Popescu-Spineni, IA 
Medicina bazată pe dovezi - o paradigma depăsită?
Dr. ing. Cristina-Maria Dabu, Divizia de Istoria Științei 
Etica și Bioetica în societatea actuală
 
2 IULIE: 
Simpozion 
A privi din perspectiva tradiției: continuitate și discontinuitate în abordarea tehnologiei 
Institutul de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" al Academiei Române 
(Str. Demetru I. Dobrescu, nr. 9, sector 1)
 
Acad. Cornelia-Sabina Ispas, Director al IEF
Drumuri și mijloace tradiționale de transport reflectate în basmul fantastic 
Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu, Secretar științific al IEF 
"Bătutul parului", arhetip al "culturii tehnice"
C. ș. dr. Alexandru Iorga, IEF 
Tehnici și instalații tradiționale de captare a "energiei verzi"
C. ș. dr. Marian Lupașcu, IEF
Construcția instrumentelor muzicale tradiționale din lemn
Dr. Ing. Dan Șerbănescu, DLMFS 
Considerații asupra unor conexiuni ale creativității în știință și tehnică cu experiența veche
 
3 IULIE: 
Simpozion
Noul tehnologic în societate
Muzeul Tehnic Național "Dimitrie Leonida" 
(Parcul Carol I, str. Candiano Popescu, 2)
 
Ing. Vasile Diaconescu, Divizia de Istoria Tehnicii
Moneda de nichel pur și pregătirile de război ale României Mari 
Lector univ. dr. arh. Sidonia Teodorescu, Divizia de Istoria Tehnicii 
Tendințe actuale în proiectarea muzeelor
Dr. ing. Cristina-Maria Dabu, Divizia de Istoria Științei 
Aspecte privind managementul proiectelor software
Prof. univ. dr. Ana Bazac, DLMFS
Aşteptând cele mai noi descoperiri ştiinţifice-tehnice: abordare sociologică
 
Comentariu permanent:
Lector univ. dr. Mihaela Buia, DLMFS
Științific versus neștiințific
 
* Comunicările vor dura câte 20 de minute, tocmai pentru a permite discuții abundente.