Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
22 Octombrie 2015 - 23 Octombrie 2015
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 
 
Joi, 22 octombrie 2015, ora 10:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
 
Invitaţie - program
 
 
I. ADUNAREA GENERALĂ
- Aula Academiei Române, joi, 22 octombrie 2015, ora 10:00 -
 
Acad. DAN BERINDEI, preşedinte CRIFST
- Cuvânt de deschidere 
Dr. VALENTIN MARIN, secretar științific al CRIFST 
- Raport privind activitatea CRIFST în perioada oct. 2014 - sept. 2015
Dezbateri pe marginea raportului prezentat 
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST
 
II. COMPLETAREA BIROULUI EXECUTIV AL CRIFST
Prezentarea Hotărârii Biroului Prezidiului Academiei Române
 
III. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 
Acad. MIRCEA MALIȚA
Știința de azi și de mâine
Acad. TEODOR DIMA
Euristică russelliană 
Dr. DUMITRU MURARIU, Membru corespondent al Academiei Române
Idei actuale despre conceptul de specie biologică
Ing. NICOLAE NOICA, OANA STĂNCIULESCU, RUXANDRA NOICA 
Așezământul Ion I, C. Brătianu (film documentar)
Prof. dr. ing. MARIANA JURIAN (Filiala CRIFST - Argeș)
Începuturile radiodifuziunii în România 
Dr. ALEXANDRU Ș. BOLOGA (Filiala CRIFST – Constanța)
România și Comisia Mediteranei (CIESM): 90 de ani de relații
Prof. dr. ing. LIVIU-ALEXANDRU SOFONEA (Filiala CRIFST – Brașov)
Complexul program <Patrimonium axioticum> - Bun material & spiritual strategic pentru orice popor. Unele activităţi recente
Prof. dr. ing. GHEORGHE MANOLEA (Filiala CRIFST – Craiova)
Istoria industrializării Olteniei CIO'15. Industria mașinilor agricole
Prof. dr. GHEORGHE CLITAN (Filiala CRIFST – Timișoara)
Cetățenia și gândirea critică
Prof. dr. ing. ALEXANDRU HERLEA (Filiala CRIFST – Brașov)
Câteva consideraţii cu privire la realizarea unei Istorii a Tehnicii româneşti
 
IV. DIVIZIA DE ISTORIA ȘTIINȚEI
- Aula Academiei Române, joi, 22 octombrie 2015, ora 14.00 -
 
Dr. DUMITRU MURARIU, Membru corespondent al Academiei Române
Cuvânt de deschidere 
Dr. VALENTIN MARIN
Omagiu postum academicianului Gleb Drăgan și prof. dr. ing. Pompiliu Manea - Revista "STUDII ȘI COMUNICĂRI/DIS", vol. VIII/2015 – prezentare generală 
Prof. dr. farm. ANA CARATA
Academician profesor doctor Gleb Drăgan, 95 de ani de la naștere, un an de la deces
Dr. CONSTANȚA RIZESCU, conf. dr. ADRIANA TĂEREL, LIGIA GHIDEL
Academicianul Gleb Dtăgan și Societatea Română de Istoria Farmaciei
Prof. dr. EUFROSINA OTLĂCAN
Fisurile doctrinei economice socialiste, semnalate chiar în epoca apariţiei sale (secolul XIX)
Dr. ALEXANDRU MARINESCU
Nașterea unei vocații științifice: Jean-Henri Fabre și Jean Rostand 
Prof. dr. DUMITRU CURCĂ
Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina, membri ai Academiei Române (III). Academicianul Ion Ciurea (1878-1943) 
Prof. GABRIELA ANDREI 
Jean de la Fontaine (1621 - 1695) și Jean-Henri Fabre (1823 – 1915) - întâlnire peste veacuri 
Prof. dr. ing. SILVIU IONIȚĂ (Filiala CRIFST – Argeș)
Repere istorice și tehnologice în inteligența artificială
Prof. dr. AUREL LUP (Filiala CRIFST – Constanța)
Agricultura socialistă a României - mit și realitate
Lect. dr. TAMARA PETROVA (Filiala CRIFST – Timișoara)
Elemente asincronice în abordarea proprietății intelectuale 
Conf. dr. MARICEL D. POPA
Consideraţii privind viitorul sistemului ştiinţelor economice sau despre economie, politică, putere, pace şi război în Secolul XXI
Dr. LAURENȚIU CHIRIAC, Dr. RAMONA MOCANU (Vaslui)
Dimitrie Cantemir – "Rege între filosofi și filosof între regi"
Prof. LAVINIA MISĂILĂ (Comănești)
Lazăr Edeleanu, deschizator de drumuri în chimizarea petrolului
Prof. MIRCEA-DRAGOMIR ANDREI, ARTHUR SZABÓ 
Profesorul Virgil Ghiurcă (1927-2008) promotor al gemologiei în România
Dr. ing. CRISTINA-MARIA DABU 
De la managementul informației la managementul cunoașterii – un rezultat al evoluției științei tehnologiei informației
Dr. DENISA PĂTRAȘCU 
Dreptul social din perspectiva istoriei dreptului și societății umane
Conf. dr. GEORGE GRIGORE
Semnificația ridicării și fixării Pilonului egiptean Djed (Get): putere, stabilitate și echilibru
Dr. IOLANDA CONSTANTINESCU 
Imaginea -limbaj de exprimare întâlnit în icoană, muzică, arhitectură
Dr. IOLANDA CONSTANTINESCU, Av. NICOLETA CONSTANTINESCU
O privire asupra comunitatii evreiesti din Transilvania de Nord
Dr. CONATANȚA RIZESCU, stud. IULIANA CRIȘAN, drd. MIHAI - LUCIAN STĂNESCU, Conf. dr. ADIANA TĂEREL
Academicianul Eugen Macovschi (1906 - 1985) – un professor deosebit
 
V. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII
- Sala de Consiliu, joi, 22 octombrie 2015, ora 14.00 -
 
Prof. dr. ing. MIHAI MIHĂIȚĂ 
Academicianul Mihai Drăgănescu, un vizionar, așa cum l-am cunoscut 
Prof. dr. ing. ŞTEFAN IANCU
George (Gogu) Constantinescu
Prof. dr. ing. GHEORGHE MANOLEA (Filiala CRIFST – Craiova)
Obiecte și clădiri din Craiova asociate cu numele inventatorului Gogu Constantinescu
Lect. dr. SIDONIA TEODORESCU
George Constantinescu (1881 1965) pionier al construcțiilor de beton armat din România
Ing. DĂNUȚ - PUIU ȘERBAN
(Gogu) Constantinescu, fiul lui Gheorghe 
Ing. AUREL TUDORACHE
Dosarul George Constantinescu din Biblioteca Muzeului Tehnic
Ing. GHEORGHE ZAHARIE (Brașov) 
Electrificarea căilor ferate din România – Istoric, prezent şi perspective
Ing. CORNEL PASCINSCHI (Brașov)
Distrugerea Căilor Ferate Române în cel de al doilea război mondial 
Ing. RADU GHEORGHE BELLU (Brașov)
Situaţia Căilor Ferate din România în anii 1940-1945
Ing. TRAIAN-CONSTANTIN DUMBRĂVEANU (Brașov)
Căpitan - comandorul Eugeniu Puiu Pârvulescu, un as al aviaţiei militare româneşti, din timpul ultimului război mondial
Prof. dr. ing. ELENA HELEREA, Ing. OCTAVIAN BALTAG (Brașov)
Anul luminii – 2015: Experimentul lui Maxwell şi Hurmuzescu 
Conf. dr. ing. VICTORIA COTOROBAI, Prof. dr. ing. LIVIU-ALEXANDRU SOFONEA, prof. dr. ing. ELENA HELEREA (Brașov)
Vitalie Belousov, reprezentant de marcă al școlii ieșene și inventicii românești. Omul, profesorul, inventatorul, opera
Ing. TRAIAN TOMESCU (Brașov)
Aspecte privind utilizarea energiei solare în aeronautică
Prof. dr. ing. ȘTEFAN - FLORIN BĂLAN
Principiul lui D' Alembert, temă de dezbatere științifică în mediile universitare si academice românești în prima jumătate a secolului al XX - lea 
Prof. dr. ing. NICOLAE LEONĂCHESCU
Ilie N. Ion (1933 - 2014) – inginer constructor de elită
Dr. ing. NONA MILLEA
O jumătate de veac de cercetare științifică românească
Ing. PETRE VARLAM
Evoluția Televiziunii Române
Dr. ing. ANDREI CIONTU
Istoria diodei IMPATT românești
Dr. ing. MARIUS BÂZU
Evoluția de-a lungul a 37 de ani a Conferinței Anuale de Semiconductoare (CAS)
Dr. ing. IONIȚĂ DĂESCU
Să nu ne uităm înainașii petroliști – Theodor Ficsinescu
Dr. ing. GRIGORE ANTONESCU 
60 de ani de televiziune radioelectronică în România 
Prof. MARIA TRANDAFIR
Cercetătoare române la începuturile bio(nano)tehnologiilor
Ing. FRANCISC VISKI
Contribuția unor cadre militare din arma Geniului la popularizarea radiofoniei în perioada interbelică
 
VI. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
- Clubul Academicienilor, joi, 22 octombrie 2015, ora 14.00 -
 
Acad. MIRCEA MALIȚA
Cuvânt de deschidere
Lect. dr. MIHAELA BUIA
Științific vs nonștiințific
Conf. dr. CĂTĂLIN IONIŢĂ
Conceptul de definiţie real-epistemologică şi rolul său în filosofia ştiinţei
Prof. dr. ȘTEFAN TRĂUȘAN-MATU
Cuvântul difon
C.ș. DUMITRU MATEESCU
Despre o logică a necesității 
Dr. ing. CRISTINA-MARIA DABU (DIS) 
Managementul Cunoașterii versus Managementul Informației în societatea cunoașterii
Dr. MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI
Despre "Principiul continuităţii" la Aristotel şi Leibniz
Dr. GABRIEL NAGÂŢ
Capacitatea cognitivă și statutul moral 
Drd. MIHAELA CĂLINESCU, ing. RADU-MIHAIL CĂLINESCU 
R. Feynmann – un model
Dr. DAN ȘERBĂNESCU
Considerații privind modelele în fizica de până acum și perspective posibile în viitor 
Dr. SORIN BAICULESCU 
Rezultate obţinute în studiul biocomplexităţii prin unele metode şi modele: semnificaţii existente în epistemologia şi în filosofia ştiinţei 
Psh. MIHAI - CĂTĂLIN NEAGOE
Personalitatea și ipostazele normalității
Prof. dr. MARTA-CHRISTINA SUCIU
Investiţia şi speranţa în om. Abordări interdisciplinare ale investiţiei în educaţie în contextul societăţii bazate pe cunoaştere şi inovare 
Prof. dr. ANA BAZAC
Știința actuală între umor și "telos"