Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Diviziei de Istoria Ştiinţei/CRIFST

Data evenimentului: 
06 Iunie 2014 - 07 Iunie 2014
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
vineri, 6 iunie 2014, orele 10.00-15.00, în Aula Academiei Române, 
Calea Victoriei nr. 125
 
PROGRAM
Academician GLEB DRĂGAN - Cuvânt de deschidere 
 
I. MOMENT FESTIV
Moderator: Acad. DAN BERINDEI
Inmânarea Certificatelor de absolvire a Cursului de inițiere în istoria și filosofia științei și tehnicii
 
II. ALEGEREA NOULUI BIROU AL DIVIZIEI DE ISTORIA ŞTIINŢEI
Moderator: Acad. DAN BERINDEI
VALENTIN MARIN
Dare de seamă privind activitatea Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST în perioada mai 2010 - iunie 2014
Dezbateri pe marginea materialului prezentat
Alegerea noului Birou al Diviziei de Istoria Științei a CRIFST
 
III. SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
Moderator: Acad. GLEB DRĂGAN
 
ANIVERSARE: 100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACAD. ȘTEFAN PASCU
MIHAIL M. ANDREESCU - Cum l-am cunoscut pe academicianul Ștefan Pascu
FILOFTEIA REPEZ - Omagiu de recunoștință și respect academicianului Ștefan Pascu
MARICEL D. POPA - Consideraţii privind o posibilă abordare geoculturală a operei academicianului Ștefan Pascu
TEOFIL GRIDAN - Un caz aparte în opera academicianului Ştefan Pascu: tratatul de Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti
IOLANDA CONSTANTINESCU - Originalitatea contribuției academicianului Stefan Pascu în domeniul istoriografiei românești. Scurte considerații
 
EVOCARE: ACAD. NICOLAE VASILESCU - KARPEN (1870 - 1964)
MARIAN RIZEA - Academicianul Nicolae Vasilescu-Karpen – luceafăr al științei universale
GABRIEL I. NĂSTASE - Nemuritoarea "Pilă Karpen"
ANA BAZAC - Pila Karpen şi câteva semnificaţii epistemologice ale unor descoperiri epocale recente
LAURA-ALEXANDRA OSTAFE, LAURENŢIU-NOROCEL OSTAFE - Nicolae Vasilescu-Karpen – câștigătorul fără premiul Nobel
NICOLETA CONSTANTINESCU, IOLANDA CONSTANTINESCU - O privire asupra acad. Nicolae Vasilescu-Karpen – multilateralitatea domeniilor de cercetare