Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Diviziei de Istoria Ştiinţei/CRIFST

Data evenimentului: 
22 Mai 2015 - 23 Mai 2015
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
vineri, 22 mai 2015, orele 10.00-15.00, în Amfiteatrul Bibiotecii Academiei Române, 
Calea Victoriei nr. 125
 
PROGRAM
Academician DAN BERINDEI - Cuvânt de deschidere 
 
I. MOMENT FESTIV
Moderator: Acad. DAN BERINDEI
Inmânarea Certificatelor de absolvire a Cursului de inițiere în istoria și filosofia științei și tehnicii organizat de CRIFST
 
II. ALEGEREA NOULUI PREȘEDINTE AL DIVIZIEI DE ISTORIA ŞTIINŢEI
 
 
III. SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
Moderatori
- prof. univ. dr. EUFROSINA OTLĂCAN 
- prof. ȘERBAN DRAGOMIRESCU
 
EUFROSINA OTLĂCAN - Petrache Poenaru (1799 - 1875), contribuții la primii pași ai Țărilor Române pe calea modernizării
ȘERBAN DRAGOMIRESCU - Acad. Vintilă Mihăilescu – istoric al geografiei românești
ELENA TEODOREANU - Bioclimatologia umană în România. Schiță istorică
ȘTEFAN IANCU - George (Gogu) Constantinescu (1881 - 1965)
MARIAN RIZEA - George (Gogu) Constantinescu – inventator de excepție, "Cavaler al Științei"
MARICEL D. POPA - Considerații privind o posibilă paradigmă a păcii economice în contextul unei noi abordări a operei lui Virgil Madgearu
ANGELA PETRESCU, IORGU PETRESCU - Dr. Iuliu Barasch (1815 - 1863), primul profesor de științele naturii în Țara Românească
FILOFTEIA REPEZ - Simion Mehedinți – profesor al profesorilor și român al românilor
EUGEN SITEANU - Savantul geograf Simion Mehedinți
ADRIANA TĂEREL. CONSTANȚA RIZESCU. ANA CARATA, EMILIA STANCU. MARIA SOPORAN, IULIANA CRIȘAN - Savantul Petru Poni – deschizător de drumuri în diferite domenii
ANA CARATA, MARIA SOPORAN, IULIANA CRIȘAN, ADRIANA TĂEREL, CONSTANȚA RIZESCU - Omagiu profesorului Dimitrie Brândză – 120 de ani de la deces
LAURA – ALEXANDRA OSTAFE, LAURENȚIU – NOROCEL OSTAFE - Academicianul Dimitrie Brândză (1846 – 1895), reprezentant al elitei românești