Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
13 Octombrie 2016 - 14 Octombrie 2016
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 
 
Joi, 13 octombrie 2016, ora 10:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
 
Program
 
 
I. ADUNAREA  GENERALĂ
- Aula Academiei Române, joi, 13 octombrie 2016, ora 10:00 -
 
Acad. DAN BERINDEI, preşedinte CRIFST
- Cuvânt de deschidere 
Dr. VALENTIN MARIN, secretar științific al CRIFST 
- Raport privind activitatea CRIFST în perioada oct. 2015 - sept. 2016
Dezbateri pe marginea raportului prezentat 
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST
 
II. MOMENT FESTIV
 
Înmânarea Certificatelor de absolvire seriei a X-a de absolvenți ai Cursului de inițiere în istoria și filosofia științei și tehnicii organizat de CRIFST
 
III. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 
Acad. MIRCEA MALIȚA (DLMFS/CRIFST)
Bucuriile tranziției: avansul științei
Ing. NICOLAE NOICA (DIT/CRIFST)
Grija pentru Monumentul Național „Cimitirul Bellu” - dovada respectului și recunoștinței pentru înaintași
Prof. dr. ing.  ȘTEFAN IANCU (DIT/CRIFST)
Cunoașterea istoriei culturii naționale – factor educativ
Dr. ALEXANDRU Ș. BOLOGA (Filiala CRIFST – Constanța)
Primul Simpozion Internațional al Societății de Biotehnologie Marină Australia-Noua Zeelanda
Prof. dr. ing. LIVIU-ALEXANDRU SOFONEA (Filiala CRIFST - Brașov)
Retro-nomia: Relevări actuale şi studii de caz
Conf. dr. GEORGE-DAN MOGOȘANU (Filiala CRIFST – Craiova)
Istoria medicinei și farmaciei reflectată in activitatea Filialei CRIFST - Craiova
Prof. dr. ing. ELENA HELEREA, prof. dr. ing. COTOROBAI VICTORIA (Filiala CRIFST - Brașov) 
Prezențe românești la Simpozionul Internațional ICOHTEC - 2016
Prof. dr. ȘTEFANIA KORY – CONSTANTINESCU (Filiala CRIFST – Cluj-Napoca)
Profesorul Crişan Mircioiu – magistru, model şi mentor
Prof. dr. GHEORGHE CLITAN (Filiala CRIFST – Timișoara)
Analiza discursului din perspective gândirii critice
 
 
IV. DIVIZIA DE ISTORIA ȘTIINȚEI
- Aula Academiei Române, joi, 13 octombrie 2016, ora 14.00 -
 
Prof. dr. EUFROSINA OTLĂCAN
Cuvânt de deschidere
Dr. VALENTIN MARIN
Publicațiile DIS/CRIFST - realizări și perspective. „STUDII ȘI COMUNICARI/DIS vol. IX/2016 - Prezentare generală”
Prof. dr. MARIA PELE
Scurta istorie a Biotehnologiei
Dr. CONSTANȚA RIZESCU, conf. dr. ADRIANA TĂEREL, prof. dr. ANA CARATĂ. DRAGOȘ RIZESCU
Nicolae Teclu, chimist român, inventato;. importanța descoperirilor sale în cei 100 ani de la deces
Dr. ALEXANDRU MARINESCU
Un document inedit din istoria expediției antarctice „Belgica”
Prof. dr. DUMITRU CURCĂ
Apariţia primelor societăţi şi asociaţii de medicină veterinară din România şi rolul acestora la propăşirea ţării
Prof. GABRIELA ANDREI, prof. MIRCEA-DRAGOMIR ANDREI  
Dr. Paul Dăncescu la 90 de ani
Dr. EMILIA STANCU, prof. dr. ANA CARATĂ, conf. dr. ADRIANA-ELENA TĂEREL
Farmacistul Nicolae I. Angelescu – omagiu la 150 de ani de la naștere
Prof. dr. AUREL LUP (Filiala CRIFST – Constanța)
„Noua revoluție agrară” și societatea academică
Conf. dr. MARIA-ELENA OSICEANU, prof. CRISTINA-ELENA NIŢĂ
Strategii de creştere a motivaţiei elevilor pentru studiul limbii franceze în gimnaziu
Col. (r) prof. dr. ing. MARIAN RIZEA
Generalul de cavalerie Victor Isăceanu - un simbol al Armatei Române
Dr. LAURENȚIU CHIRIAC, (Vaslui)
Nicolae Milescu Spătarul - marele cărturar umanist și „Marco Polo de România”
Prof. dr. ing. VLAD - GRIGORE LAŞCU, conf. dr. CĂTĂLIN IONIŢĂ
Opera ştiinţifică şi personalitatea lui Dumitru Mangeron (1906-1991) în context istoric
Dr. ing. CRISTINA-MARIA DABU
Scurtă istorie a științelor vieții
Dr. DENISA – OANA PĂTRAȘCU
Serviciile sociale pentru vârstnici. trecut, prezent, viitor
Conf. dr. GEORGE V. GRIGORE
O metodă necesară: reconstituirea reală în 3D a Mormântului hipogeu „cu banchet” la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Dr. ANGELA PETRESCU
Robert Ritter von Dombrowski- după 100 de ani la Muzeul „Grigore Antipa”
Dr. IORGU PETRESCU 
Mihai Băcescu – file noi la biografie
Prof. dr. ANA CARATĂ, farm. MARIA SOPOREAN, dr. IULIANA CRIȘAN
Academicianul Emil Pop și botanica farmaceutică
Farm. ELISABETA AMĂRIUŢEI, farm. VIORICA IORDĂNESCU et alii
Pe urmele farmaciştilor ardeleni din familia Binder
Dr. IOLANDA CONSTANTINESCU
Câteva considerații privind etica și relațiile internaționale
Av. NICOLETA CONSTANTINESCU
Rolul Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în protecţia persoanelor private de libertate
Prof. BULEA WILLI – GEORGETA
Marie Curie în știință, istorie și comunicare
Drd. ILIE TISMĂNARU
Pledoarie pentru educație fizică și sport
 
 
V. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII
- Sala de Consiliu, joi, 13 octombrie 2016, ora 14.00 -
 
Dr. ing.  CONSTANTIN ANTON (Filiala CRIFST – Argeș)
Istoria radioamatorismului
Ing. TRAIAN TOMESCU (Filiala CRIFST - Brașov)
Planoarele din România în perioada 1909 -2016
Drd. TRAIAN-CONSTANTIN DUMBRĂVEANU (Filiala CRIFST - Brașov)
Aviaţia militară română în al Doilea Război Mondial, pe frontul de est, 1941 – 1942
Prof. dr. ing. OCTAVIAN BALTAG 
Ștefan Procopiu și medicina militară
Lect. dr. SIDONIA TEODORESCU
Evocare: Arhitectul Ion I. Berindey (1887-1981)
Prof. dr. ing Andrei VASILESCU
Personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii româneşti din domeniul mecanicii, evocate într-o suită de 50 seminarii ştiinţifice
AUREL TUDORACHE
110 ani de la înființarea Societății Generale de Gaz și Electricitate din Bucuresti
Dr. ing. CARMEN LUNGOCI, dr. ing. DANIEL CALIN, ing. GAVRIL LUNGOCI (Filiala CRIFST - Brașov)
Electrificarea în Țara Bârsei - aspecte istorice și socioeconomice
Ing. RADU BELLU (Filiala CRIFST - Brașov)
Anghel Saligny - 121 ani de la deschiderea podurilor dunărene de la Cernavodă
Prof. IOAN N. RADU
Teoria și practica în construirea rachetelor militare de la sfârșitul secolului al XIX-lea în România
 
VI. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
- Clubul Academicienilor, joi, 13 octombrie 2016, ora 14.00 -
 
Prof. dr. ing. GHEORGHE M. ȘTEFAN - Membru corespondent al Academiei Române
Știința & Barockgeist
Conf. dr. CĂTĂLIN IONIŢĂ
Metoda matricei stilistice în filosofia ştiinţei: studiu de caz al întemeierii ştiinţei informaţiei
Conf. dr. LAURA PANĂ  
Dimensiunea prospectivă a adevărului
Prof. dr. ing. ȘTEFAN TRĂUȘAN-MATU
Muzicalitatea limbajului
Lect. dr. MIHAELA BUIA
Provocări ale abordării „user-friendly”
Dr. DAN ȘERBĂNESCU
Omenirea la răscruce privindu-se în oglinda (re)(ne)cunoașterii de sine – oare va evolua sau se va autodistruge ? O perspectivă a aplicațiilor energetice ale fizicii moderne
Prof. dr. ANA BAZAC
Față de ce suntem prudenți, preventivi și precauți? Știința, tehnica și principiul precauției