Sesiune de comunicări ştiințifice: Ion I. Agârbiceanu (1907-1971) – 110 ani de la naștere.

Data evenimentului: 
16 Martie 2017 - 17 Martie 2017

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

Ion I. Agârbiceanu (1907-1971) – 110 ani de la naștere
O istorie a tehnologiei LASER în România

Joi, 16 martie 2017, ora 10:00
Aula Bibliotecii Academiei Române
Calea Victoriei, nr. 125, Bucureşti

Program

 

Prof. univ. dr. Ion M. Popescu (Universitatea „Politehnica” din București, Facultatea de Științe Aplicate, Departamentul de Fizică)
Fizicianul Ion I. Agârbiceanu

Acad. Nicolae Victor Zamfir (Director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”)
Istoria tehnologiei LASER în România. Proiectul european ELI-NP

Dr. Traian Dascălu (Director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației)
Istoria tehnologiei LASER în România. Cercetarea în Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

Prof. col. dr. ing. Liviu Coșereanu (Director general al Agenției de Cercetare pentru Tehnici și Tehnologii Militare)
Istoria tehnologiei LASER în România. Cercetări și aplicații militare în Agenția de Cercetări pentru Tehnică și Tehnologii Militare

Prof. univ. dr. Iancu Iova (Universitatea din București, Facultatea de Fizică)
Istoria tehnologiei LASER în România. Învățământul de specialitate

Prof. univ. dr. Radu Chișleag (CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii)
Horia Hulubei – Ion I. Agârbiceanu. O prietenie pentru istoria fizicii

Prof. univ. dr. Ana Bazac (CRIFST - Divizia de Logică, Metodologia şi Filosofia Științei)
Punerea în lucru a diafanului

Ist. Aurel Tudorache (Muzeul Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”)
Istoria tehnologiei LASER în România. Exponate în muzeele din România

Prof. univ. dr. Ilie Cucurezeanu (Universitatea „Politehnica” din București)
Interviu filmat

Ing. Dănuț-Puiu Şerban (CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii)
Istoria tehnologiei LASER în România. Promovarea în mediul online