Sesiune de comunicări ştiințifice: Ion I. Agârbiceanu (1907-1971) – 110 ani de la naștere.