Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: 150 de ani de la nașterea savantului Grigore Antipa