Sesiunea de comunicări ştiinţifice - Moment omagial Ion I.C. Brătianu – 90 de ani de la moarte