Sesiunea de comunicări ştiinţifice - Moment omagial Ion I.C. Brătianu – 90 de ani de la moarte

Data evenimentului: 
11 Mai 2017 - 12 Mai 2017

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

Moment omagial Ion I.C. Brătianu – 90 de ani de la moarte
Contribuţii ale membrilor Diviziei de Istoria Tehnicii la studiul istoriei tehnicii în România

Joi, 11 mai 2017orele 10.00-14.00
Sala de Consiliu a Academiei Române
Calea Victoriei, nr. 125, Bucureşti

Program

Ing. Nicolae Şt. NOICA - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Ion I.C. Brătianu, inginer constructor şi om de stat

Dr. fiz. Dorel BUCURESCU - Membru corespondent al Academiei Române
Un precursor al cercetărilor românești de fizică nucleară: Ștefania Mărăcineanu

Prof. univ. dr. ing. Dănuţ-Ionel VĂIREANU, Ing. Dănuţ ŞERBAN - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Ştefania Mărăcineanu – amintiri pierdute...amintiri regăsite

Dr. ing. Marius BÂZU - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Patruzeci de ani de cercetare românească în domeniul fiabilității componentelor electronice: 1977-2017

Col. dr. ing. Anton MURARU - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Scurtă istorie a radarului românesc

Prof. ing. Ioan N. RADU - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Contribuțiile la istoria tehnicii românești

Prof. univ. dr. ing. Ştefan IANCU - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Marele savant Nicolae Tesla (1856-1943)

Prof. univ. dr. ing. Nicolae BULZ - CRIFST – Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei
Elemente de „Dialog Știință – Tehnică - Religie” în arealul spațiu-timp Sibiu

Lect. univ. dr. arh. Sidonia TEODORESCU - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Echipa arhitectului Horia Creangă

Ing. Dănuţ-Puiu ŞERBAN - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Divizia de Istoria Tehnicii la 25 de ani: 1992-2017

Prof. Maria TRANDAFIR - CRIFST - Divizia de Istoria Tehnicii
Consemnări privind contribuţii româneşti la istoria tehnicii, inclusiv pe plan mondial