A 45 - a sesiune ştiinţifică naţională „Stroeşti – Argeş”

Data evenimentului: 
29 Iulie 2017 - 30 Iulie 2017

SOCIETATEA CULTURAL ŞTIINŢIFICĂ
“STROEŞTI – ARGEŞ”

A 45 - a sesiune ştiinţifică naţională
„Stroeşti – Argeş”

Aceste manifestări se vor desfăşura în zilele de 29 – 30 iulie 2017 în satul Stroeşti – Argeş conform programului alăturat.

Preşedinte executiv,
Şef lucr. univ. dr. ing. Alin M. OLĂRESCU

Program

 

 

Sâmbătă 29 iulie 2017:

Ora 10:00 Excursia tradiţională la Masa de Pământ. Obiective turistice: Masa de Pământ, Drumul Oii, Râpa Dadelor, Lacul cu Ochi.

 

Duminică 30 iulie 2017:

8:30 Te Deum oficiat în Biserica Sf. Cuv. Paraschiva din Stroeşti, Pr. Bogdan Nica.

Căminul Cultural Stroeşti – Argeş

9:30 – 10:00  Înregistrare participanţi.
10:00 – 10:15 Deschiderea lucrărilor. Conferinţă de presă.
Şef lucr. univ. dr. ing. Alin M. Olărescu, preşedintele Societăţii Cultural – Ştiinţifice „Stroeşti - Argeş”.
Prof. univ. emerit dr. ing. Nicolae P. Leonăchescu DHC, preşedinte fondator şi de onoare.
Col. (r) dr. ist. Valentin Marin, secretar ştiinţific al CRIFST, Academia Română.
Cuvânt din partea invitaţilor.

10:15 – 15:00 Sesiune de comunicări ştiinţifice:
1.    Sub egida Societăţii Cultural – Ştiinţifice „Stroeşti – Argeş” cadre didactice din regiunea Cernăuţi au vizitat România - prof. univ. emerit dr. ing. Nicolae P. Leonăchescu DHC, membru titular CRIFST al Academiei Române, filiala Bucureşti.
2.    Satul Stroeşti – Argeş este situat exact la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord – prof. univ. dr. ing. Alexandru Boroiu, Universitatea din Piteşti.
3.    Priorităţi şi realizări ale termotehnicienilor români – Dr. ing. Ioan N. Mateescu, Bucureşti.
4.    Abordări vizionare (spaţiu, formă, lumină, apă, siguranţă, linişte,...) în proiecte şi mai vizionare ale unor români celebri. Casus: Piramida cruciformă a lui Henri Coandă; Templul Descătuşării de la Indore – conf. univ. dr. ing. Victoria Cotorobai, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, prof. univ. dr. dr. fiz. Liviu Sofonea, Universitatea Transilvania din Braşov, preşedinte CRIFST Braşov, Laura Teodora - Cotorobai, Apavital, Iaşi.
5.    Originea petrolului şi gazelor naturale. O dispută ştiinţifică cu multiple consecinţe asupra viitorului – conf. univ. dr. ing. Victoria Cotorobai, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, prof. univ. dr. dr. fiz. Liviu Sofonea, Universitatea Transilvania din Braşov, preşedinte CRIFST Braşov, Laura - Teodora Cotorobai, Apavital, Iaşi, prof. univ. dr. ing. Elena Helerea, Universitatea Transilvania din Braşov, vicepreşedinte CRIFST Braşov .
6.    Descifrarea manuscrisului Voynich – Dr. Costel Eugen Popescu, Scorniceşti.
7.    Tratul ruso – turc din 1921 – prof. univ. dr. mat. Ştefan M. Mititelu, Bucureşti.
8.    Hotărârea Senatului S. U. A. privind Basarbia  – prof. univ. dr. mat. Ştefan M. Mititelu, Bucureşti.
9.    România în Primul Război Mondial – ing. Ion Georgescu, Daneţi, Dolj.
10. Recital epigramatic I – scriitor Ioan Nelu Vişan, Piteşti.
11. Olimpiada Naţională pe Domeniul Prelucrarea Lemnului – ing. Mircea Vlad, Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România, Bucureşti.
12. Tabăra de vară de la Stroeşti – Argeş – un exeperiment reuşit – prof. Aura Elena Constantinescu, Şcoala Gimnazială Muşăteşti, Structura Stroeşti – Argeş.
13.  Evenimentul Connector 2017 – prof. Aura Elena Constantinescu, Şcoala Gimnazială Muşăteşti, Structura Stroeşti – Argeş.
14. Ţiganii din România – scurtă prezentare. Integrarea copiilor romi în învăţamântul de masă – prof. Roxana Dina Dorobanţu, prof. Narcisa Creţu, Şcoala Ţiţeşti – Argeş.
15. Conversia Halelor Malaxa – Alexandru Costache, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti.
16. Arhitectura hârtiei şi implicaţiile sale – Maria Alexandra Sas, Universitatea Tehnică Cluj – Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism.
17. Vechea arhitectură – nouă – Simona Manolache, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti.
18. Motivaţiile tinerilor în alegerea carierei – Mihaela Trufăşilă, Facultatea de Limbi şi Literatură Străină, Universitatea din Bucureşti.
19.  Dezvoltarea socio-economică în mediul rural: explicarea variaţiei în accesarea fondurilor europene  – Roxana Zafiu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti.
20. Contribuţii la istoria presei argeşene. Societatea Cultural – Ştiintifică „Stroeşti – Argeş, publicaţiile „Gazeta ţăranilor 1892 – 1926” şi „Şoptana 2006 – prezent”  – Cristina Trandafir, Universitatea din Piteşti.
21. Recital epigramatic I – scriitor Ioan Nelu Vişan, Piteşti.
22.  Metode pentru stabilirea potenţialului biocid al unor substanţe extrase din resurse vegetale autohtone – drd. Dana – Mihaela M. M. Pop, Facultatea de Ingineria Lemnului, Universitatea Transilvania din Braşov.
23. Proiectarea şi implementarea unei afaceri în mediul online – Maria-Adriana Marin, Elena-Carmina Tomovici, Universitatea Transilvania din Braşov.
24. Culorile potecii – un demers pentru turismul ecvestru – prof. Anamaria Şanta, Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil”, Târgu Lăpuş.
25.  Oameni, meşteşuguri şi tradiţii  - şef. lucr. univ. dr. ing. Alin M. Olărescu Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Ingineria Lemnului, membru titular CRIFST al Academiei Române, filiala Braşov.

15:00 – 15:30 Lansare de carte:
1.    Marin, V., 2015. Politică şi strategie la Dunărea de Jos în secolele VI a. Chr. – II p. Chr. Editura Mega, Cluj - Napoca.
2.    Olărescu, A. M., 2016. Sisteme portabile pentru prelucrarea lemnului. Editura Universităţii Transilvania din Braşov, Braşov.
3.    Olărescu, A. M., 2016. Eco-design de produs. Vol. II. Editura Universităţii Transilvania din Braşov, Braşov.

15:30 – 16:00 Vernisajul expoziţiei: Design an Research Project: People, Craft and Tradition, un proiect al Universităţii Transilvania din Braşov în parteneriat cu New Design University St. Pölten, Austria; Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti; Liceul Teoretic “Petru Rareş” şi Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” din Târgu Lăpuş. Derulat cu sprijinul: Primăriei Târgu Lăpuş, Kronospan, Festool, Centrului de Informare Turistică Târgu Lăpuş;

16:00 – 17:00 Spectacol folcloric, coordonatori generali Aura Elena Constantinescu şi Sebastian Constantin Baciu;

17:00 – 17:30 Premiile Societăţii Cultural Ştiinţifice „Stroeşti – Argeş”.