Sesiune de comunicări ştiinţifice - Mediaşul la 750 de ani – Memoria istoriei