Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice şi alegerea Biroului Diviziei de Istoria Tehnicii pentru următorii patru ani