Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice şi alegerea Biroului Diviziei de Istoria Tehnicii pentru următorii patru ani

Data evenimentului: 
17 Mai 2018 - 18 Mai 2018

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
şi
alegerea Biroului Diviziei de Istoria Tehnicii pentru următorii patru ani

 

Joi, 17 mai 2018ora 10.00
Sala de Consiliu a Academiei Române,

Calea Victoriei nr.125
 
 
Program

Darea de seamă privind activitatea DIT pe perioada 2014-2018. Discuţii.
Alegerea Biroului Diviziei de Istoria Tehnicii pentru 2018-2022

 

Prof. univ. dr. ing. Ștefan IANCU
Inginerul și ingineria

Lect. univ. dr. arh. Sidonia TEODORESCU
Locuinţa interbelică modernistă – un patrimoniu în pericol

Ing. Dănuţ-Puiu ŞERBAN
Institutul pentru Tehnologii Avansate (1968-2018).
50 de ani de cercetare știinţifică în cadrul serviciilor secrete românești
 
Ing. Francisc VISKY
130 de ani de la naşterea primului inginer radio român – N. T. Petrescu
 
Ist. Aurel TUDORACHE
200 de ani de la primele cursuri de inginerie din Ţara Românească. Personalităţi marcante ale ingineriei româneşti de-a lungul timpului
 
Prof. Maria TRANDAFIR
Intelectuali de seamă participanţi la Primul Război Mondial de reîntregire a neamului
 
Dr. ing. Anton MURARU
Radare româneşti pentru apărarea aeriană a teritoriului – file de istorie
 
Prof. univ. dr. ing. Dănuţ-Ionel VĂIREANU
Ionel A. Atanasiu - profesorul profesorului meu