Adunarea generală şi sesiunea anuală plenară de comunicări ştiinţifice

8 Noiembrie 2018, 10:00

Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Joi, 8 noiembrie 2018, ora 10:00, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române,

Calea Victoriei nr.125

PROGRAM

 

I. ADUNAREA  GENERALĂ

Aula Academiei Române,

joi 8 noiembrie 2018, ora 10oo

 

Acad. DAN BERINDEI, preşedinte CRIFST

Cuvânt de deschidere

Dr. VALENTIN MARIN secretar științific al CRIFST

Dare de seamă privind activitatea CRIFST în perioada oct. 2014 -  oct. 2018

Se supune Adunării Generale aprobarea primirii de noi membri ai CRIFST

Dezbateri pe marginea materialului prezentat

 II. ALEGEREA NOULUI BIROU EXECUTIV AL CRIFST

 

Alegerea președintelui CRIFST, a prim-vicepreședintelui CRIFST și a secretarului științific al CRIFST

Confirmarea alegerilor celor 10 structuri ale CRIFST (3 divizii și 7 Filiale) și constituirea noului Consiliu de conducere al CRIFST

 III.  SESIUNEA  ANUALĂ  PLENARĂ  DE COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICEAcad. BOGDAN C. SIMIONESCU

(Vicepreședinte al Academiei Române)

Academia Română și Marea Unire

Dr. DUMITRU MURARIU (CRIFST)

(membru corespondent al Academiei Române)

Omagiu operei știițifice a savantului Emil Racoviță la împlinirea a 150 de ani de la naștere.

Acad. TEODOR DIMA

(președinte al Filialei CRIFST - Iași)

Constantin Noica - scrisori despre Petre Botezatu şi elevii săi

Dr. ALEXANDRU Ș. BOLOGA

(Președinte al Filialei CRIFST - Constanța)

120 de ani de la nașterea conf. dr. biolog Maria S. Celan

Prof. dr. ing. MARIANA JURIAN

(Președinte al Filialei CRIFST - Argeș)

Robert Ficheux, geograful francez căruia îi datorăm stabilirea

granițelor României Mari

Prof. dr. ing. ELENA HELEREA

(Președinte al Filialei CRIFST – Brașov)

Filiala CRIFST Brasov - Creuzet de idei, acțiuni și proiecte privind

istoria și filosofia științei și tehnicii

Prof. dr. ing. GHEORGHE MANOLEA

(Președinte al Filialei CRIFST - Craiova)

Paralele între Repere centenare din Oltenia:învățământ,

cercetare, producție, oameni.

Prof. dr. GHEORGHE CLITAN

(Președinte al Filialei CRIFST – Timișoara)

Tipare mentale de gândire critică în proverbele românești

Ing. NICOLAE NOICA

(Divizia de Istoria Tehnicii/CRIFST)

Scurt istoric al construcției Aulei Academiei Române