Adunarea generală şi sesiunea anuală plenară de comunicări ştiinţifice