Sesiunea de comunicări științifice a Diviziei de Istoria Științei a CRIFST

Data evenimentului: 
23 Mai 2019 - 24 Mai 2019

Sesiunea de comunicări științifice a Diviziei de Istoria Științei a CRIFST

joi, 23 mai 2019, orele 14.00 - 18.00
Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române,

Calea Victoriei nr.125

PROGRAM

 

Acad. VIOREL BĂDESCU (Preşedinte al DIS/CRIFST)

Cuvânt de deschidere

 

Prof. dr. EUFROSINA OTLĂCAN (vicepreședinte al DIS/CRIFST)

Matematicieni de seamă, profesori în învăţământul politehnic din România, înainte de anul 1948

 

Prof. dr. ANA CARATA, farmacist MARIA SOPOREAN

Profesor Doctor Ioan Cantacuzino (1863-1934) - personalitate ilustră a științei și culturii românești în perioada interbelică

 

Prof. dr. DUMITRU CURCĂ

Centenarul fondării Catedrei de Inspecția sanitară a alimentelor de origine animală și Parazitologie, de către acad. (m.c.) prof. univ. dr. Ion A. Ciurea (1878-1944)

 

Conf. dr. STELIAN BĂRĂIŢEANU

Personalități ale școlii medicale veterinare în România anilor 1919-1940: Constantin Motaș și Alexandru Vechiu

 

C.S.III dr. EDITH MIHAELA DOBRESCU

Victor Jinga, prima concepţie naţională de sociologie  economică

 

Prof. Dr.  EMILIAN M. DOBRESCU

Ştefan C. Zeletin, sociolog, economist şi filosof

 

Dr. TEOFIL GRIDAN

Rolul profesorului Ludovic Mrazec la consolidarea educaţiei geologice universitare, a economiei și științei românești

 

Dr. MIRCEA-DRAGOMIR ANDREI

Viorel Brana (1907 – 1998), un nume de excepţie printre geologii din România

 

Col.(r) prof. dr. ing. EUGEN SITEANU

Oameni de ştiinţă români care au contribuit la dezvoltarea etnologiei în perioada 1919-1940

 

Col. Prof. Dr. FILOFTEIA REPEZ, Dr. GABRIEL PĂTRAŞCU

Contribuţia  Generalului  Alexandru Ioaniţiu la consolidarea ştiinţei militare

 

Prof. dr. IANCU TĂNĂSESCU, Conf. dr. CAMIL TĂNĂSESCU, Lect. Dr. GABRIEL TĂNĂSESCU

Tradiţie şi manierism în arhitectura așezământelor monahale brâncovenești și influența acestora asupra satului românesc

 

Dr. VALENTIN-STELIAN BĂDESCU

Mai ciudat decât ne putem imagina. O istorie alternativă a unui destin monumental - Petre Pandrea

 

Prof. NICULINA MERCEANU

Spiritul satului românesc – factor de identitate naţională