Sesiunea ştiințifică: Marea Unire: O sută de ani de tehnică şi tehnologie în Transilvania şi 110 ani de la descoperirea gazelor la Sărmăşel

Data evenimentului: 
07 Mai 2019 - 08 Mai 2019

Sesiunea științifică
Marea Unire: O sută de ani de tehnică și tehnologie în Transilvania și 110 ani de la descoperirea gazelor la Sărmășel

Sesiunea va avea loc în data de 7 mai 2019 la Mediaș,
Centrul de Documentare și Informare Gaze Naturale Mediaș,
Șoseaua Sibiului, nr. 5, în cadrul manifestărilor prilejuite de Sărbătorirea a 110 ani de la descoperirea gazelor naturale în Transilvania.

 

PROGRAM

 

Ora 12.00 - Inceperea manifestarilor la Sala Traube in Medias,
15:30 – 16:00 – Primirea participanților la Sesiunea de comunicări
16:00 – 18:30 – Desfășurarea lucrărilor sesiunii
Ora 19.00 - Dineu

 

Comunicări
Moderator Alin M. Olărescu, secretar al Filialei Brașov a CRIFST

 

Dr.ing. Dumitru Chisăliţă, Muzeograf Angela Păuceanu, Centrul de Documentare și Informare Gaze Naturale Mediaș,
O sută cinci ani de la introducerea sistemului de transport gaze naturale

Prof. Helmuth Knall, Centrul de Documentare și Informare Gaze Naturale, Mediaș
Introducerea gazului metan la Mediaș (1918)

Ing. Liviu Pintican, Centrul de Documentare și Informare Gaze Naturale, Mediaș
Industria gazelor naturale oglindită în filatelia română

Prof. Florentin Olteanu, Prof. Lucreţia Olteanu, Membri CRIFST, Fundaţia Culturală Negru Vodă, Făgăraș
Aspecte privind alimentare cu gaz metan a Fabricilor Ucea (1938-1943)

Prof.dr.ing. Elena Helerea, Membru CRIFST, Membru AGIR, Universitatea Transilvania din Brașov
Gazul metan ajunge la Făgăraș și Brașov (1938-1942)

Ing. Dipl. Traian Tomescu, Membru CRIFST, Membru AGIR
Despre colaborarea între IAR Brașov și ROMGAZ Mediaș (1980-1995)

Muzeograf Ovidiu Savu, Muzeul Casa Mureșenilor, membru CRIFST
Reflectarea situaţiei industriei în Transilvania - Din paginile Gazetei Transilvaniei de la începutul secolului al XX-lea

Sef lucr. dr.ing. Laura Leluţiu, Membru CRIFST, Universitatea Transilvania din Brașov
Industria maselor plastice în România – Istorie și perspective

Prof. dr.fiz&dr.ist.st. Liviu Sofonea, DHC, Președinte Onorific al Filialei Brașov a CRIFST
Prof. dr./dr.hab.ing. Valeriu Dulgheru, Universitatea Tehnica a Moldovei, Chișinău
Prof. dr.ing. Nicolae Bulz, Colegiul National de Apărare, Institutul de Economie Mondiala – INCE - Academia  Romana, New York Academy of Sciences, Membru CRIFST
Elemente de memorie academică pentru Stefan Marius MILCU (1903-1997)  – Incadrare întru profunzimile devenirii naţionale (587/1498 - 1918/1920)

Conf.univ. dr.ing. Ion G. Raţiu, Brașov
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, Apoteoza „Unirilor Romȃnilor” - Contribuția membrilor Familiei Rațiu și ai familiilor ȋnrudite la făurirea și consolidarea Romȃniei Mari

Conf. Univ. dr.ing. Alin M. Olărescu, Membru CRIFST, Universitatea Transilvania din Brașov
Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei românești - Expoziţie

Drd. muzeograf Traian Dumbrăvenu, Muzeul Casa Mureșenilor, Brașov
75 de ani de la bombardamentele anglo-americane asupra României

Ing. Dipl. Marius Benţa, Membru CRIFST, Brașov
Sef lucr. dr.ing. Laura Leluţiu, Membru CRIFST, Universitatea Transilvania din Brașov

Istoricul orologeriei in Trasilvania

Ing. Dipl. Radu Bellu, Vicepreședinte al Filialei Brașov a CRIFST
Căile ferate și unirea Transilvaniei cu ţara

Prof. Dr. Dragoș Curelea, Prof. Dana Curelea, membri CRIFST, Sibiu
Tramvaiele din Transilvania la începutul secolului XX

 

Coordonatori manifestare științifică:

Prof.univ. dr.ing. Elena Helerea
Muzeograf Angela Păuceanu
Conf.univ. dr. ing. Alin M. Olărescu