Simpozionul Internațional „Dimitrie Ghika - Comănești”, Ediția a IX-a

Data evenimentului: 
03 August 2019

Simpozionul Internațional
„Dimitrie Ghika - Comănești”, Ediția a IX-a

03 august 2019, Comăneşti, Bacău, România

Program

 

Tema: Creativitate și inovare în Europa

Sâmbătă, 03 august 2019 –  Sala Coloanelor,  Palatul Ghika

Ora 08:30 – 09:00 - Sosirea invitaţilor

Cuvânt de deschidere: Ec. Viorel MIRON, primarul orașului Comănești

Expoziții: Creativitate, talent și dăruire – Expoziție de artă plastică, autori: Maya MALEC, Rebeca YIN, Lara MERLUȘCĂ

Momente muzicale: pian –  Rebeca YIN

Prezentarea lucrărilor: 09.00

 1. Acad. Bogdan C. SIMIONESCU – Provocările științei secolului al XXI-lea
 2. Acad. Constantin TOMA, conf. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU, prof. univ. dr. Maria Magdalena Zamfirache – Sensibilitatea și „inteligența plantelor”
 3. Acad. Viorel BADESCU – Geoinginerie și conservaționism
 4. Acad. Ion TODERAȘ, acad.  Aurelian GULEA  – Procedee inovative în profilaxia și combaterea parazitozelor la animalele sălbatice din fauna cinegetică
 5. Dr. Valentin MARIN – Proiectul editorial COLUMNA 8 – Lupta continuă
 6. Prof. univ. dr. Dan Gabriel SÎMBOTIN – De la unitate la dialog inter-științific. Rolul creativității în evoluția științelor
 7. Prof. univ. dr. Lenuța Alboaie – Evoluție tehnologica si impactul asupra sistemului educațional
 8. Conf. univ. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU, Marius-Nicușor Grigore, acad. Constantin TOMA – Mangrovele, un exemplu de adaptare complexă la factori de mediu multipli
 9. Conf. univ. dr. Naela COSTICĂ, șef lucrări dr. Mihai COSTICĂ,  – Puncte tari și puncte slabe ale desfășurării practicii pedagogice la Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  în anul universitar 2018 – 2019
 10. Prof. Corneliu STOICA – Valea Trotușului, lucrări personale
 11. Dr. ing. Nicolae ROTAR – Confluenţe culturale europene şi pe Valea Trotuşului
 12. Alina-Georgiana TEODORESCU, Romulus-Dan BUSNEA – Proiectul ,,In Context Slănic-Moldova”- Dezvoltare teritorială prin economie creativă
 13. Prof.  Niculina MERCEANU – „Reînvierea tradiției” la noi, la români - factor de păstrare al identității naționale
 14. Mădălina Andreea Miron – Grupul de literatură și artă „Metafore comăneștene” - doi ani inspirați
 15. Cătălina ASANDEI, Laura-Maria CANEA – Interdisciplinaritate și creativitate în proiectele școlare: Iodul - Element esențial în creștere și dezvoltare, profesori coordonatori: Misăilă Lavinia, Popa Camelia
 16. Ing. Narcis Jitaru – Premiile Europe Direct Valea Trotușului Comănești.