Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice. Personalităţi - aniversări