Adunarea generală a CRIFST şi Sesiunea anuală plenară de comunicări ştiinţifice

Data evenimentului: 
14 Noiembrie 2019 - 15 Noiembrie 2019

ACADEMIA ROMÂNĂ
Comitetul Român de Istoria şi Filosofia
Ştiinţei şi Tehnicii

 

Adunarea generală a CRIFST și sesiunea anuală plenară de comunicări ştiinţifice


Joi, 14 noiembrie 2019, ora 11:00,
în Aula Academiei Române,
Calea Victoriei nr.125

 

 

PROGRAM

 

I. ADUNAREA  GENERALĂ
Aula Academiei Române,
joi 14 noiembrie 2019, ora 11:00

 

Acad. BOGDAN C. SIMIONESCU
(Vicepreședinte al Academiei Române și președinte al CRIFST)
Cuvânt de deschidere

 

Dr. VALENTIN MARIN
(secretar științific al CRIFST)
Raport privind activitatea CRIFST în perioada oct. 2018 -  oct. 2019

Se supune Adunării Generale aprobarea primirii de noi membri ai CRIFST
Dezbateri pe marginea materialului prezentat

 

II.  SESIUNEA  ANUALĂ  PLENARĂ 
DE COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE

 

Acad. BOGDAN C. SIMIONESCU
(Vicepreședinte al Academiei Române și președinte al CRIFST)
Cultura și știința

Dr. DUMITRU MURARIU (CRIFST)
- membru corespondent al Academiei Române - (prim-vicepreședinte al CRIFST)
Viziunea și principiile dr. Grigore Antipa privind nevoia de ocrotire a sturionilor

Acad. MIHAIL - VIOREL BĂDESCU
(Președinte al DIS/CRIFST)
Primele volume din Istoria Domeniului Tehnic în România

Ing. NICOLAE NOICA
- membru de onoare al Academiei Române – (Divizia de Istoria Tehnicii/CRIFST)
„Să nu mai uităm! 35 de ani de la demolarea Spitalului Brâncovenesc”

Prof. dr. ing. MARIANA JURIAN
(Președinte al Filialei CRIFST - Argeș)
Dinicu Golescu, patriot și carturar care a contribuit la faurirea României moderne

Prof. dr. ing. ELENA HELEREA
(Președinte al Filialei CRIFST – Brașov)
Dragomir Hurmuzescu şi ecuaţiile lui Maxwell.

Prof. dr. ing. GHEORGHE MANOLEA
(Președinte al Filialei CRIFST - Craiova)
Istoria școlilor de arte şi meserii şi a școlilor profesionale din Oltenia

Prof. dr. DAN – GABRIEL SÎMBOTIN
(Președinte interimar al Filialei CRIFST – Iași)
Știința și podurile între culturile academice. Analiză a celui de-al XVI-lea Congres Internațional de Logică, Metodologie și Filosofia Științei și Tehnologiei, Praga, 5-10 august 2019

Dr. ing. NONA MILLEA
(Divizia de Istoria Tehnicii/CRIFST)
Seria „Electronica românească" - o contribuție a Divizia de Istoria Tehnicii  a CRIFST la istoria centenară