Adunarea generală a CRIFST şi Sesiunea anuală plenară de comunicări ştiinţifice