Site in memoriam Acad. Alexandru Surdu

Data evenimentului: 
18 Decembrie 2020 - 19 Decembrie 2020

Divizia de Istoria Ştiinţei a CRIFST anunță elaborarea unui site “Acad. Alexandru SURDU”

 
 
Recent, In memoriam Acad. Alexandru Surdu (24 feb. 1938 – 11 dec. 2020) s-a finalizat elaborarea unui site dedicat vieții și activității Acad. Alexandru Surdu, care i-a admirat și prețuit pe Eminescu, Titu Maiorescu, Blaga, Motru, Noica, Odobleja etc., pe toți marii gânditori ai
culturii noastre. Adresa site-ului (autor Marin Vlada) este: https://sites.google.com/g.unibuc.ro/surdu, site ce este conceput prin următoarele categorii de informații: Viața și activitatea; Opera științifică; Activitatea academică (2013-2019); Vicepreşedinte al Academiei; Simpozioane naționale - Noica, Odobleja, Motru; Idealul unității naționale; Rațiunea și Ceestele (Essentia); Admirator al savantului Ștefan Odobleja; Logica rezonanței; Teoria generală a sistemelor; Antologia supercategoriilor; Semnificaţii în Balada Mioriţa.
  • Paleta cunoștințelor sale era strălucitoare, la fel cum îi era și cuvântul. Avea o înflăcărare oratorică cum demult n-a mai cunoscut Aula Academiei Române. Discursurile sale erau adevărate modele de argumentare și stil. Era, chiar dacă nu rostit, „omul deplin al culturii române”, după modelul poetului eponim, la care își raporta, asemenea lui Constantin Noica, colaboratorii. A-l iubi pe Eminescu, însemna a fi, pentru profesorul Alexandru Surdu, „de ultimă încredere”. Și, în generozitatea sa exemplară, a avut multă încredere în oameni, chiar dacă au fost destui care l-au trădat sau ponegrit." MARIAN NENCESCU, București, 12 dec. 2020 
  • "De remarcat este preocuparea constantă a Academicianului Alexandru Surdu de a valorifica gândirea filosofică românească la: Dimitrie Cantemir, Simion Bărnuţiu, Mihai Eminescu, Ioan Popovici, Lazăr Şăineanu, Ştefan Lupaşcu, Vasile Conta, Dumitru Stăniloae, Mircea Vulcănescu, Lucian Blaga, Dan Bădărău, Tudor Vianu, Mihai Ralea, Constantin Noica, Grigore Moisil, Octav Onicescu, Daniel Danielopolu, Ştefan Odobleja ş.a. A demonstrat autenticitatea, valoarea şi profunzimea spiritului românesc, după cum şi-a exprimat intenţia în dizertaţia susţinută cu prilejul intrării în rândurile membrilor titulari ai Academiei, „Elogiul filosofiei româneşti” : <Dacă există un spirit al nostru, un sentiment românesc al Fiinţei, înscris în codul nostru genetic ...... să nu ridicăm oare acum ziduri groase în apărarea acestui miez de lumină, a candelei în  are pâlpâie flacăra spiritului nostru ?>” Prof. univ. dr. ELENA MACAVEI, Sibiu, 15 dec. 2020.
 
 
CRIFST
Calea Victoriei, nr. 125 | sector 1 | 010071 | Bucureşti |Tel: +40 21.212.97.57