Nr. crt. STRUCTURA CRIFST Consiliul de conducere Numele și prenumele
1. Biroul executiv al CRIFST Președinte Acad. Bogdan C. SIMIONESCU
Primvicepreședinte Acad. Mihail – Viorel BĂDESCU
Vicepreședinte Acad. Dorel BANABIC
Vicepreședinte Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN  m.c. al Academiei Române
Vicepreședinte Prof. dr. Daniel CONDURACHE  m.c. al Academiei Române
Secretar științific Dr. Lucian SPIRIDON
2. DIS (Divizia de Istoria Științei) Președinte Prof. dr. Daniel CONDURACHE m.c. al Academiei Române
Vicepreședinte Prof. dr. Alba Catrinel POPESCU
Secretar Col. (r.) dr. Tiberiu TĂNASE
3. DLMFS (Divizia de Logică, Metodologie și Filosofia Științei) Președinte Prof.dr.ing. Gheorghe M. ȘTEFAN m.c. al Academiei Române
Vicepreședinte Prof. dr. Constantin STOENESCU
Secretar Dr. Dan ȘERBĂNESCU
4. DIT (Divizia de Istoria Tehnicii) Președinte Acad. Dorel BANABIC
Vicepreședinte Col. (r) ing. Dănuț ȘERBAN
Secretar Lect. dr. Sidonia TEODORESCU
5. Filiala CRIFST – Argeș Președinte de onoare Prof. dr. ing. Mariana JURIAN
Președinte Prof. dr. Sebastian PÂRLAC
Vicepreședinte Conf. dr. Mihai OPROESCU
Secretar Dr. ing. Forentina ENESCU
6. Filiala CRIFST – Brașov Președinte Prof. dr. ing. Elena HELEREA
Vicepreședinte Ing. Radu BELU
Secretar Conf. dr. ing. Alin OLĂRESCU
7. Filiala CRIFST – Constanța Președinte Dr. Alexandru S. BOLOGA
Vicepreședinte
Secretar Conf. dr. ing. Anca CONSTANTIN
8. Filiala CRIFST – Cluj-Napoca Președinte Prof. dr. Vasile PUȘCAȘ m.c. al Academiei Române
Vicepreședinte Prof.dr. Lucian DUMITRAȘCU
Secretar Dr. Marius MUREȘAN
9. Filiala CRIFST – Craiova Președinte Prof.dr.ing. Gheorghe MANOLEA
Vicepreședinte Prof. dr. Dumitru OTOVESCU
Secretar Prof.dr.ing.  Simona Mariana Cretu
10. Filiala CRIFST – Iași Președinte Conf. dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN
Vicepreședinte Dr. ing. Mihaela LUCA
Secretar Dr. Paula Alexandra CRUCIANU
11. Filiala CRIFST – Timișoara Președinte Prof. dr. Gheorghe CLITAN
Vicepreședinte Prof. dr. Horia POPA
Secretar Prof. dr. Sorin URSONIU
12 Grupul de Cercetari Interdisciplinare al DLMFS Președinte Dr. ing. Marius ARGHIRESCU
Vicepreședinte Prof.dr. Marta-Christina SUCIU
Secretar Dr. Dan-Tudor IONESCU