PLAN CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ale COMITETULUI ROMÂN DE ISTORIA ŞI FILOSOFIA ȘTIINŢEI ȘI TEHNICII pe anul 2023

Program de activitate CRIFST 2023

Tematici in care se incadreaza activitatile din program:

1 Formare de specialişti în Istoria tehnicii şi tehnologiei şi diseminarea activităţilor

2 Dezvoltarea relaţiei cu românii din străinătate

3 Vizită de documentare

4 Acţiuni de valorificare a patrimoniului cultural şi a celui construit

5 Participări la Conferinţe / Simpozioane

6 Organizarea de dezbateri, sesiuni şi conferinţe ştiinţifice

7 Activităţi comune cu alte Asociații profesionale și instituții