PLAN CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ale COMITETULUI ROMÂN DE ISTORIA ŞI FILOSOFIA ȘTIINŢEI ȘI TEHNICII pe anul 2024

Program de activitate CRIFST 2024

 

Cursul de Inițiere în istoria și filosofia științei și tehnicii, 27 mai – 14 iunie 2024 –  Program , Înscriere la curs

 

PLAN CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ale COMITETULUI ROMÂN DE ISTORIA ŞI FILOSOFIA ȘTIINŢEI ȘI TEHNICII pe anul 2023

Program de activitate CRIFST 2023

Tematici in care se incadreaza activitatile din program:

1 Formare de specialişti în Istoria tehnicii şi tehnologiei şi diseminarea activităţilor

2 Dezvoltarea relaţiei cu românii din străinătate

3 Vizită de documentare

4 Acţiuni de valorificare a patrimoniului cultural şi a celui construit

5 Participări la Conferinţe / Simpozioane

6 Organizarea de dezbateri, sesiuni şi conferinţe ştiinţifice

7 Activităţi comune cu alte Asociații profesionale și instituții