Home » Evenimente » Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

postat în: Evenimente 0
Data evenimentului: 05 Octombrie 2010 – 06 Octombrie 2010
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări științifice
Marţi, 5 octombrie 2010, ora 9:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
Invitaţie – program
I. ADUNAREA GENERALĂ
– Aula Academiei Române, marţi, 5 octombrie 2010, ora 9:00 –
Prof. TEODOR DIMA, Prim Vicepreşedinte CRIFST, Membru corespondent al Academiei Române
– Cuvânt de deschidere
Prof. ŞTEFAN IANCU, Secretar ştiinţific CRIFST 
– Raport de activitate sept 2006 – sept 2010
Dezbateri pe marginea raportului prezentat 
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST 
Alegerea preşedintelui CRIFST pe perioada 2010-2014
Alegerea Biroului Executiv CRIFST pe perioada 2010-2014
II. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
Acad. GLEB DRĂGAN 
Istoria ştiinţei şi istoria
Acad. MIRCEA MALIŢA
Criza şi ştiinţa
Acad. HORIA COLAN,
Trei destine: Academicienii Cornelia Bodea (1916-2010), Radu Voinea (1923-2010), Mihai Drăgănescu (1929-2010) – aşa cum i-am cunoscut
Prof. univ.dr.ing. ŞTEFAN IANCU
Cunoaşterea istoriei culturii naţionale- factor eductional
Prof. univ.dr Liviu Alexandru SOFONEA
Complexitatea valorificarii sociale a unor relevante forme de Paleo technika (vestigum; situaţii, inter-acţii) in Evul marcat dominant şi de Globalizare (globalizări, izolări, rezistenţe, sincretisme, .. „globalisme”). Analiza unor casus: din Spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic
Dr. ALEXANDRU BOLOGA
România şi Comisia Internaţională pentru Explorarea Ştiinţifică a Mării Mediterane (CIESM): scurt istoric.
Prof.univ.dr. IOAN BIRIŞ
Trei perspective asupra semnificaţiei: inferenţială, comunicaţională şi performativă
Prof.univ.dr.ing MARIANA JURIAN
Dezvoltarea comunicaţiilor prin sateliţi în România
Dr. ing. MIHAI MIHĂIŢĂ
Cultura ştiinţifică – factor determinant pentru progres
Dr.ing. IOAN VASIL BUIU
Baloanele, circul şi teatrul mecanic – din viaţa unui multitalentat pribeag român: Iordache Cuparencu (1780-1844)
III. DIVIZIA ISTORIA TEHNICII
– Sala de consiliu, marţi, 5 octombrie 2010, ora 14.00 –
Acad. Horia COLAN,
Centenarul primelor cercetări româneşti în domeniul metalografiei, analizei termice şi istoriei metalurgiei
Ştefan  IANCU
Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei informaţiei în România în perioada 1972-1990
Nicolae P. LEONĂCHESCU
Studenţi români la Şcoala Centrală de Arte şi Manufacturi din Paris
Elena HELEREA, Florentin OLTEANU, Liviu SOFONEA
Industrializare si de-industrializare in Tara Barsei si Tara Fagarasului. Aspecte economice, sociale, istorice
Radu BELLU
O linie strategică dispărută : Dornişoara-Tiha Bârgăului – singura cale ferată benzino-electrică din România
Dumitru CHISALITA
Muzeul Gazelor Naturale Medias – 100 de ani de gaze in Romania si Europa
Pârlac SEBASTIAN
Marele inginer Nikola Tesla şi unele dintre invenţiile sale care au revoluţionat tehnica
Monica Anghel CHIŢĂ
Profesor dr.doc.ing. Traian Demian, fondatorul învăţământului de mecanică fină din România
Remus Petre CÎRSTEA
80 de ani de la moartea lui Vintilă I.C. Brătianu – un destin circumscris rigorii tehnice în politica economică românească
Mihai OLTENEANU
Managementul infrastructurilor critice : un caz real – avaria de la Combinatul Petrochimic Teleajen din 6/7 decembrie 1983.
Mircea BARON
Contribuţia, până în anii ’40 ai secolului al XX-lea, a Societăţii miniere „Mica”, la electrificarea patrulaterului aurifer al Munţilor Apuseni
Ion BOCIOACĂ
Inginerul Gheorghe Pănculescu – Legendă şi adevăr
Andrei CIONTU
Un brevet de invenţie OSIM (RO 119756-2004) – baza unei mari excrocherii
Ionel STAREŢU
Repere istorice ale sintezei structurale pentru diversificarea şi optimizarea mecanismelor de prehensiune pentru roboţi si protezare cu evidenţierea contribuţiilor romăneşti în special universitare braşovene.
Angela REPANOVICI, Liliana ROGOZEA
Momente istorice considerabile în dezvoltarea scientometriei
Gheorghe MANOLEA
Contribuţia craioveanului Mihail Konteschweller la evoluţia radioului în România
Andrei BERINDE
150 de ani de la inaugurarea căii ferate Constanţa Port – Cernavoda Port
IV. DIVIZIA ISTORIA ŞTIINŢEI
– Amfiteatrul Heliade Rădulescu, marţi, 5 octombrie 2010, ora 14.00 –
Acad. Gleb DRĂGAN
Cuvânt de deschidere
Teoria şi experimentul în cercetarea ştiinţifică
Eufrosina OTLĂCAN
O paginǎ din istoria dezvoltǎrii culturii şi educaţiei în Ţǎrile Române: August Treboniu Laurian (1810-1881)
Valentin MARIN
Studii şi comunicări vol. III/2010 – prezentare generală
Ştefan NEGREA
Despre un dicţionar puţin cunoscut. Primul dicţionar encyclopedic de mediu din România (DEM)
Alexandru MARINESCU
Grigore Antipa şi Nicolae Leon. Câteva consideraţii pe marginea unui text inedit
Ştefan NEGREA & Oriana IRIMIA-HURDUGAN
Istoria ştiinţei în România. Evoluţia cunoştinţelor biologice de la origini până in prezent. Introducere.
Mihail ZAHARIADE & Valentin MARIN
Flota rusă în Marea Neagră (1878-1914). Un document inedit
Gheorghe MUSTAŢĂ & Mariana MUSTAŢĂ (Iaşi)
Nicolae Leon – amintiri din ,,Cetatea Evolutionismului”
Garabet KÜMBETLIAN (Filiala Constanţa)
Fronda marilor savanţi francezi împotriva lui Napoleon în anul 1814
Aurel LUP (Filiala Constanţa) 
Agricultura şi ţăranul român în scrierile lui Nicholas Georgescu-Roegen
Gina Raluca KERKMANN (Filiala Constanţa)
Contribuţii ale protistologilor austrieci la descoperira şi perfecţionarea tehnicilor de impregnare argentică ale protistelor 12.
Liviu MĂRGHITAN (Arad)
Izbânda de la Cotroceni din anul 1910
George ARGHIR (Cluj-Napoca)
Lunga istorie a zborului
Elena CERCEL (Arad)
George Demetrescu Mirea – între faimă şi uitare
Elvira BOTEZ (Cluj-Napoca)
Matematicianul N. Abramescu şi contemporanii săi
Gherghe FANICA, Razvan CIUCA (Slobozia)
Viţa de vie şi strugurele – simboluri pe ştergarele colecţiei Muzeului Naţional al Agriculturii
Vladimir ŢICOVSCHI
Gottfried Wilhelm Leibniz-promotor al universalitatii optimiste
Laura PANĂ
Principiul şi rolul său în fundamentarea, explicarea şi aplicarea
Cătălin IONIŢĂ
Utilitatea categoriilor fenomenologice draganesciene în ştiinţele structural-fenomenologice: privire istorică
Gorun MANOLESCU
De la matricea S la eveniment impredictibil
Iolanda CONSTANTINESCU
Două personalităţi universale şi destine: dramaturgul Jean Cocteau şi compozitorul Francis Poulenc şi tendinţa spre absolut în creatia „La voix humaine”
Ana CARATA, Emilia STANCU, Adriana-ELENA TĂEREL
Valori de patrimoniu national cultural farmaceutic la Bucureşti
Constanţa RIZESCU
Contribuţii internaţionale la valorificarea resurselor naturale în domeniul medicamentului. Acţiuni ONUDI- România
Gabriel I. NĂSTASE & Dragoş Ionuţ G. NĂSTASE 
Dimitrie Cantemir, om politic şi cărturar român
Teofil GRIDAN
115 ani de la aparitia lucrarii „Succinul din Romania” de Dr. C. Istrati
Mircea-Dragomir ANDREI
Un colaborator al muzeelor de istorie naturală, dr. Cantemir Riscuţia
Iorgu PETRESCU
Contribuţii la cunoaşterea activităţii lui Grigore Antipa, consilier economic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
Gabriela ANDREI
Documente inedite referitoare la studiul lui A. L. Montandon asupra insectelor dăunătoare
Mirela-Adriana ANGHELACHE & Maria-Elena OSICEANU
Riscul seismic – componente, management, abordare psihologică
Mirela-Adriana ANGHELACHE
Hazardul seismic pe glob şi vulnerabilitatea umană – consideraţii statistice asupra vulnerabilităţii populaţiei din ţările expuse hazardului seismic
Cristina-Maria DABU
Scurtă istorie a formării instituţiilor ştiinţifice româneşti
Willi-Georgeta BULEA
Mari şefi de stat în spaţiul public
V. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIA ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
– Aula Academie, marţi, 5 octombrie 2010, ora 14.00 –
Maria Cornelia BÂRLIBA 
Diversitate lingvistică versus Profunzime conceptuală
G.G.CONSTANDACHE 
Redefinirea filosofiei, azi
Ana BAZAC
O interpretare nonconformistă a teoriei singularităţii tehnologice
Dan D. FARCAȘ
Adevărul pluralist
Gorun MANOLESCU 
Logica speculativă a lui Hegel şi Logica budistă
Cătălin IONIŢĂ
Elemente de filosofie drăgănesciană
Nicolae BULZ
Laudatio: Dan Farcaş şi Ana Bazac – lectori ai ciclului interdisciplinar „Labirintul cunoaşterii (I-IX)”, în anul academic 2009 – 2010
Mihaela BUIA
Unele aspecte evolutive privind complexitatea modelelor de comunicare
Mihaela CĂLINESCU
Conceptul de realitate la Basarab Nicolescu

Lasă un răspuns