Filiala C.R.I.F.S.T. Constanța | Istoric | Membri | Alexandru Ș. Bologa (CV) | Institutul Oceanic InternaționalEvenimente | Rapoarte

Demersul inițial al înființării unei Filiale C.R.I.F.S.T. la Constanța a constat în transmiterea unei scrisori în acest scop Academiei Române, de către subsemnatul, spre sfârșitul anilor ’80.

El se datora cu certitudine apetenței pentru istorie, și istoria științei și tehnicii în particu-lar, moștenită, probabil, de la tată – dr. med. primar Emil I. Bologa de la Brașov, cu preocupări scrise de istoria medicinei și de la unchiul meu prof. univ. dr. med. Valeriu L. Bologa – fondato-rul primei Catedre de istoria medicinei din România, la Cluj.

Scrisorii nu i s-a răspuns. De abia după Revoluție. Răspunsul a venit de la dr. farm. (R) Constantin Iugulescu (1924-2006), secretar științific al C.R.I.F.S.T., care mă întreba dacă îmi mai mențin disponibilitatea de a înființa un Centru, devenit Subcomitet și ulterior Filială, la Constanța. I-am răspuns desigur afirmativ. S-a dovedit o persoană extrem de conștiincioasă, ordonată și meticuloasă. Astfel, a facilitat în mod decisiv crearea Filialei C.R.I.F.S.T. Constanța în 1993; prima sesiune, din cele devenite mai târziu Simpozion științific, a avut loc în 29 mai 1993.

Primul sediu în care și-a desfășurat activitățile a fost Muzeul Național de Arheologie și Istorie Națională de la Constanța, din Piața Ovidiu nr. 12, Centrul vechi (care găzduia totodată și Asociația Oamenilor de Știință, fosta Academie de Științe respectiv viitoarea Academie a Oamenilor de Știință din România), sub directoratul și cu acceptul prof. dr. Adrian Rădulescu, viitorul prim Prefect al județului Constanța în 1990 și prim Rector al nou fondatei Universități Ovidius din Constanța. Adunările, cel puțin anuale, aveau loc în Sala pictată (etajul I) în cazul unui auditoriu mai mare sau în Sala Ovidiu (parter) al unuia mai restrâns.

Primul secretar al Filialei Constanța a fost ing. Petre Covacev (zis Petrică Stabilopod), activ, devotat și inimos, cu care discuțiile Simpozioanelor științifice, care aveau loc întotdeauna în ultima sâmbătă a lunii mai, continuau, animate, la terasa de vizavi de Muzeu.

După decesul lui, la sugestia mai mult decât inspirată a regretatului prof. dr. ing. Garabet Kümbetlian, de la Universitatea Maritimă Constanța, funcția de secretar a fost preluată de conf. dr. ing. Anca Constantin, de la Facultatea de Construcții a Universității Ovidius Constanța, actualmente Prodecan al acestei facultăți; la sediul acesteia funcționează Filiala în prezent, în urma unui Act de parteneriat între Academia Română / C.R.I.F.S.T. și Universitatea Ovidius Constanța / Facultatea de Construcții. Doamna A. Constantin este un model și exemplu de seriozitate, probitate profesională și punctualitate în tot ceea ce privește buna organizare și funcționare a activităților cu profil de istoria științei și tehnicii, de la Simpozioanele științifice anuale, până la alte evenimente conexe, prezentate în Rapoartele anuale de activitate. Îi mulțumesc cu toată sinceritatea și recunoștință pentru colaborare!

De menționat activarea continuă a Filialei Constanța, inclusiv în decursul pandemiei, în timp, participarea la toate Adunările Generale și Sesiunile științifice anuale ale C.R.I.F.S.T., precum și foarte buna colaborare permanentă cu secretarii științifici ai CRIFST, prof. dr. ing. Iancu Ștefan, dr. ist. col. (R) Valentin Marin și dr. mat. Lucian Spiridon.

Printre acțiunile de succes ale Filialei Constanța se numără, de ex., organizarea și susți-nerea Cursului de „Inițiere în Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii”, ediția a XIII-a, la Con-stanța, între 2-13 martie 2020, început sur place și încheiat cu ultimele prelegeri la distanță, în condițiile impuse de pandemie. Cursul a prilejuit și editarea volumelor Prelegerile universitare susținute la curs și Lucrăile de absolvire ale cursanților, publicate de Alexandru Ș. Bologa și Anca Constantin (editori), de către Ed. Ex Ponto, Constanța, în 2020. Cursul s-a bucurat de aprecierea conducerii C.R.I.F.S.T.

Filiala Constanța și-a sărbătorit recent 30 de ani de la înființare prin Simpozionul jubiliar, la sediu, în 17 iunie 2023.

De menționat și participarea continuă cu contribuții la publicațiile C.R.I.F.S.T.,  NOESIS, NOEMA, Studii și comunicări/DIS și COLUMNA, până în momentul de față.

Istoricul Filialei C.R.I.F.S.T. Constanța a fost publicat de A.Ș. Bologa, în articolul „The Romanian Committee for the History and Philosophy of Science and Technology, Constanța branch”, 12, 2, ARS, Annals Ser. Hist. Archaeol., 12, 2, 2020, 50-62.

Începând din 2023, actualizări asupra Filialei vor fi postate pe site-ul crifst.ro / Filiale, grație inițiativei d-lui ing. Nicolae Sfetcu, căruia îi mulțumim pentru realizare și implicare.

 

Alexandru Ș. Bologa

E-mail: <bologa1813@yahoo.ro>