Filiala C.R.I.F.S.T. Constanța | Istoric | Membri | Alexandru Ș. Bologa (CV) | Institutul Oceanic InternaționalEvenimente | Rapoarte

Institutul Oceanic Internațional  – 50 de ani de existență

Institutul Oceanic Internațional

Fondat de devotata și modesta Profesor Elisabeth Mann Borgese în Malta în 1972, Institutul Oceanic Internațional (IOI) este o organizație independentă, non-guvernamentală și non-profit mon-dială, care desfășoară cursuri de formare și dezvoltarea capacităților în domeniul guvernanței oceanului, cu scopul de a crea viitori lideri versați.

Înființarea sa a reprezentat o piatră de hotar în lupta de promovare a conceptului Pacem in Maribus (Pacea în oceane) și conservarea oceanului și a resurselor sale, astfel încât generațiile viitoare să poată împărtăși beneficiile lor.

IOI se bucură de statut consultativ special la Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC) și statut consultativ la unele dintre agențiile specializate ale ONU, lucrând pentru a susține și extinde principiul patrimoniului comun, așa cum este definit în Convenția Națiunilor Unite privind Dreptul Mării.

Misiunea IOI este de a asigura sustenabilitatea oceanelor ca „sursă a vieții” și de a sus-ține și extinde principiul moștenirii comune a omenirii, așa cum este consacrat în Convenția Națiunilor Unite privind Dreptul Mării.

În calitate de instituție bazată pe cunoaștere, IOI oferă o serie de cursuri de formare privind guvernarea oceanelor și probleme conexe la nivel național, regional și internațional. De asemenea, accesează și produce publicații ale evoluțiilor științifice, juridice și politice actuale și participă la dezvoltarea agendelor naționale și internaționale de guvernare a oceanelor. IOI lucrează prin sediul său din Malta, precum și prin rețeaua IOI de centre și puncte focale.

În prezent Centrele Operaționale principale cele mai active sunt Africa de Sud, Africa de Vest (Nigeria), Canada, China, Costa Rica, Egipt, Germania, Iran, Malta – sub egida Universității Malta și Tailanda.

Centrul Operațional Marea Neagră a fost găzduit de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța, România și condus de către director executiv IOI dr. Alexandru Ș. Bologa, între 1996-2004.

Sprijinul financiar major pentru IOI și programele sale globale provine de la Ocean Science and Research Foundation (OSRF) și, pe lângă contribuțiile financiare din partea aesteia și alți finanțatori, IOI este sprijinit în natură de alți parteneri. Aceste contribuții sunt substanțiale din punct de vedere calitativ și cantitativ și completează resursele financiare pentru IOI pentru a-și realiza programele și a-și îndeplini misiunea.

IOI formează practicieni tineri și la mijlocul carierei în abordări contemporane ale gestionării  coastelor și oceanelor, cu accent pe valorile morale, etice și legale în guvernarea oceanelor (echitate și utilizări pașnice ale oceanului).