Home » Evenimente » Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

postat în: Evenimente 0
Data evenimentului: 19 Octombrie 2017 – 20 Octombrie 2017
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
Joi, 19 octombrie 2017, ora 10:00, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române,
Calea Victoriei nr.125
PROGRAM
I. ADUNAREA GENERALĂ
Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române,
joi 19 octombrie 2017, ora 10:00
Acad. DAN BERINDEI, preşedinte CRIFST
Cuvânt de deschidere
Dr. VALENTIN MARIN secretar științific al CRIFST
Raport privind activitatea CRIFST în perioada oct. 2016 – sept. 2017
Se supune Adunării Generale aprobarea primirii noilor membri CRIFST
Dezbateri pe marginea materialului prezentat
Probleme organizatorice de interes general
II. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
Acad. DOREL BANABIC (Președintele Secției de Științe Tehnice a Academiei Române)
Istoria Tehnicii Românești – parte a proiectului „Civilizația Românească” inițiat de Academia Română (prezentare generală)
Dr. DUMITRU MURARIU (CRIFST), membru corespondent al Academiei Române
Grigore Antipa despre evoluția poporului român
Ing. NICOLAE NOICA (DIT/CRIFST)
Ion I.C. Brătianu, inginer, constructor şi om de stat
„Aşezământul Ion I.C. Brătianu” (film documentar)
Dr. ALEXANDRU Ș. BOLOGA (Filiala CRIFST – Constanța)
Cel de al 25-lea Congres Internaţional de Istoria Ştiinţei şi Tehnologiei, Rio de Janeiro, Brazilia, 23-29 iulie 2017
Cc. șt. dr. DAN – GABRIEL SÎMBOTIN (Filiala CRIFST – Iași)
„România globala” vs. politicile de devoltare a științei
Prof. dr. ing. MARIANA JURIAN (Filiala CRIFST – Argeș)
Crearea și evoluția audiovizualului în România
ALEXANDRU SOFONEA (Filiala CRIFST – Brașov)
Complexitatea programului „Patrimonium Axioticum”. Exemple carpatine
Prof. dr. EUFROSINA OTLĂCAN (DIS/CRIFST)
O doamnă a matematicii româneşti, Cabiria Andreian – Cazacu
Prof. dr. GHEORGHE CLITAN (Filiala CRIFST – Timișoara)
Cum putem convinge logic prin argumentare? Solutia lui Maiorescu
III. DIVIZIA DE ISTORIA ȘTIINȚEI
Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române,
joi 19 octombrie 2017, ora 14.00
Dr. DUMITRU MURARIU (CRIFST), membru corespondent al Academiei Române
Cuvânt de deschidere
Dr. VALENTIN MARIN
Publicația „STUDII ȘI COMUNICARI/DIS – 10 ani de popularizare a activității CRIFST (vol. X/2017 – Prezentare generală)
Dr. LAURENŢIU CHIRIAC (Vaslui)
Imagologia – o altfel de abordare a percepţiei „Străinului” din Moldova
Prof. dr. ANA CARATĂ
Istoria farmaciei – știinţă conexă istoriei medicinii, chimiei, biologiei şi altor știinţe
Prof. dr. DUMITRU CURCĂ
150 ani de la nașterea profesorului Paul Riegler, fondatorul științelor veterinare moderne
Col. (r) prof. dr. ing. MARIAN RIZEA (Ploiești)
160 de ani de industrie petrolieră în România
Prof. MIRCEA-DRAGOMIR ANDREI, prof. ANDREI GORDUZA
Victor Gorduza (1942 – 2014) – Fondatorul Muzeului de Mineralogie Baia Mare
Prof. ARTHUR SZABO
Colecţii de minerale, roci şi fosile din spaţiul mureşan
Dr. ANGELA PETRESCU, dr. ANA – MARIA PETRESCU
Ornitologului Matei Vlad Talpeanu – omagiu la 90 de ani
Prof. GABRIELA ANDREI, dr. ANGELA PETRESCU
Medeea Weinberg (1931-2017) – un cercetător de excepție
Dr. IORGU PETRESCU
Papadopol Mihai (1927-1992), pios omagiu
Col. conf.univ.dr. FILOFTEIA REPEZ, col. drd. ADRIAN-COSMIN TEIUŞANU
Generalul Eremia Grigorescu – Eroul de la Mărăşeşti
WILLI – GEORGETA BULEA
Arhimede în știinţă, istorie şi comunicare
Prof. DANIELA – AMBY OSTAFE, mrd, LAURA – ALEXANDRA OSTAFE, dr. LAURENŢIU – NOROCEL OSTAFE
Bionica
Dr. ing. CRISTINA-MARIA DABU
Aspecte privind evoluţia în timp a ştiinţelor juridice
IV. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
Sala multifuncțională „Cupola” a Bibliotecii Academiei Române, etajul I,
joi, 19 octombrie 2017, ora 14.00
Cc. șt. dr. DAN – GABRIEL SÎMBOTIN (Filiala CRIFST – Iași)
Impactul „adevărului unic” asupra dezvoltării științei moderne
Cc. șt. dr. Gabriel NAGÂȚ (DLMFS)
Tentația pluralistă în filosofia contemporană a științei
Prof. dr. ing. ȘTEFAN TRĂUȘAN-MATU (DLMFS)
O analiză polifonică a corespondenței între Leibniz și Clarke
Dr. DAN ȘERBĂNESCU (DLMFS)
Despre unele implicații ale modelării topologice a realității. O abordare filosofică din perspectiva fizicii
Conf. dr. CĂTĂLIN IONIŢĂ (DLMFS)
Forma matematicii şi realitatea la care se referă ea
Cc. şt. dr. MARIUS – AUGUSTIN DRĂGHICI (DLMFS)
Însemnări asupra aplicabilităţii teoremei valorii intermediare din matematică
Prof. dr. ANA BAZAC (DLMFS)
Despre reducţionism în ştiinţă: în jurul lui Lâsenko, în jurul lui Monsanto
V. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII
Sala de Consiliu, joi, 19 octombrie 2017, ora 14.00
Dr. ing. NONA MILLEA, dr. ing. AUREL MILLEA
Omagiu profesorului Alexandru Spătaru la 5 ani de la deces
Dr. ing. IOAN – VASILE BUIU
Un bursier al Academiei Române: Ştefan N. Mirea (1882-1932), inginer şi licenţiat în matematici
Ing. ec. BOGDAN BORESCHIEVICI
George de Bothezat − repere biografice
Psiholog ILIE MARINESCU
Neda Marinescu. Repere biografice
Prof. CLAUDIA-MARIANA COCOŞILĂ
Neda Marinescu. Aspecte profesionale
Ing. DĂNUŢ ŞERBAN
Site dedicat fizicianului Neda Marinescu
Dr. ing. ŞTEFAN – FLORIN BĂLAN, Arh. ADELIN BĂLAN
Rolul instrumentelor de măsurare a spațiului și timpului în evoluția metodelor de localizare pe glob
Dr. VIOREL GHEORGHE
Construirea prototipurilor de tractoare agricole și militare românești în anii celui de Al Doilea Război Mondial
Conf. dr. ing. VICTORIA COTOROBAI, prof. dr. LIVIU-ALEXANDRU SOFONEA (Filiala CRIFST – Brașov)
Gestiunea eficientă și colaborativă a tuturor resurselor disponibile (umane, materiale, spirituale, etc.) Mecanismele de supravieţuire în momente de criză. Casus Iașul − capitală de război
Conf. dr. ing. VICTORIA COTOROBAI (Filiala CRIFST – Brașov)
Metamateriale seimice – o soluție posibilă de control al impactului undelor seismice asupra obiectivelor cu importanță majoră pentru societatea umană
Lect. dr. arh. SIDONIA TEODORESCU
Arhitectul André Lecomte du Noüy şi „chestiunea” restaurărilor monumentelor istorice

Lasă un răspuns