Home » Evenimente » Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

postat în: Evenimente 0
Data evenimentului: 17 Octombrie 2013 – 18 Octombrie 2013
Adunarea generală şi sesiunea anuală de comunicări științifice
Joi, 17 octombrie 2013, ora 10:00, 
în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
Invitaţie – program
I. ADUNAREA GENERALĂ
– Aula Academiei Române, joi, 17 octombrie 2013, ora 10:00 –
Acad. DAN BERINDEI, preşedinte CRIFST
– Cuvânt de deschidere
Dr. VALENTIN MARIN, secretar al DIS/CRIFST 
– Raport de activitate al CRIFST în perioada oct. 2012 – sept. 2013
Dezbateri pe marginea raportului prezentat 
Se supune Adunării Generale aprobarea noilor membri CRIFST
II. COMPLETAREA BIROULUI EXECUTIV AL CRIFST
Alegerea noului secretar științific al CRIFST
III. SESIUNEA ANUALĂ PLENARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
Acad. GLEB DRĂGAN
Rolul credinței în știință
Acad. MIRCEA MALIȚA
Forma mentis în era computerului
Acad. HORIA COLAN 
Subiect rezervat
Dr. DUMITRU MURARIU, Membru corespondent al Academiei Române
Emil Racoviță – primul explorator român în Antarctica
Prof. dr. MIRCEA GRIGORESCU (Cluj-Napoca)
Centenar Acad. Octavian Fodor – fondator al gastroenteorologiei din România
LIVIU ALEXANDRU SOFONEA (Brașov)
Complexul program Neo Tehnika – Paleotehnika în faza finală. Studii de caz
IV. SESIUNE OMAGIALĂ: ACAD. ŞTEFAN BĂLAN (1913-2013)
– Aula Academiei Române, joi, 17 octombrie 2013, ora 13.00 –
Acad. DAN BERINDEI
Cuvânt de deschidere
NICOLAE ŞT. NOICA
Un gând despre Academicianul Ştefan Bălan
MIHAI ALEXANDRESCU, ŞTEFAN FLORIN BĂLAN
Un secol de la naşterea lui Ştefan Bălan, personalitate de seamă a ştiinţei şi învăţământului superior de construcţii din România
TUDOR SIRETEANU, Membru correspondent al Academiei Române
Tinerii au nevoie de repere. Eu am avut: Academicianul Ştefan Bălan
NICOLAE POSEA 
Omagiu academicianului Ştefan Bălan
V. DIVIZIA DE ISTORIA ȘTIINȚEI
– Aula Academiei Române, joi, 17 octombrie 2013, ora 14.00 –
Acad. GLEB DRĂGAN
Cuvânt de deschidere
VALENTIN MARIN
Revista „STUDII ȘI COMUNICĂRI/DIS”, vol. VI/2013 – prezentare generală
EUFROSINA OTLĂCAN
Interdisciplinaritate, deschidere spre cultură şi implicare în viaţa socială, la creatorii şcolii româneşti de matematică
DANA TĂUTU SCHLOMIUK (Canada) 
Amintiri despre profesorul Miron Nicolescu
ALEXANDRU MARINESCU
Virgil Nitzulescu, un parazitolog de faimă europeană
ȘTEFAN NEGREA
Destinul tragic al consătenilor nemțeni, Nicolae Dăscălescu și Vasile Mitrea, ajunși generali în ultimul război mondial
ELVIRA BOTEZ (Cluj-Napoca)
Teoria relativităţii în publicistica românească. Opinii şi controverse
POMPILIU MANEA (Cluj-Napoca)
Petre N. Georgescu, fondator al Atelierelor Ministerului Sănătății din România
ALEXANDRU ROTARU (Cluj-Napoca)
Prof. dr. Ioan Aleman, succesor al întemeietorului Gheorghe Bilașcu
LENUȚA ALBOAIE (Iași) 
Cloud Computing – o noua eră în societatea informațională
CRISTINA-MARIA DABU
Evoluția in timp a tehnologiilor de programare
MARIAN RIZEA
Constantin NOICA – așa cum l-am cunoscut
GINA SCĂEȚEANU, MARIA PELE
Impactul nitraţilor asupra sănătăţii omului şi a mediului înconjurător
LAURA – ALEXANDRA OSTAFE, LAURENŢIU – NOROCEL OSTAFE
Alchimia – protoştiinţă sau pseudoştiinţă?
GABRIELA ANDREI, MIRCEA-DRAGOMIR ANDREI
Giovanni Pinna, personalitate marcantă a muzeologiei contemporane
PETRESCU ANGELA, PETRESCU IORGU
Aurel Papadopol, omagiu postum la 90 de ani de la naşterea sa
FILOFTEIA REPEZ
Dimensiunea militară și politică a mareșalului Alexandru Averescu
TEODORA STĂNESCU-STANCIU 
Momente din istoria transporturilor: metroul londonez și perspectiva românească
ANA CARATĂ, ADRIANA-ELENA TĂEREL, CONSTANȚA RIZESCU, LUCIAN-MIHAI STĂNESCU, LAURA-CRISTINA NICOLAE 
Cercetarea științifică de istoria farmaciei în teritoriul românesc
EMILIA STANCU, ANA CARATĂ, CRISTINA RAIS 
Încercare de portret – Constantin Iugulescu ca om și profesionist
CONSTANŢA RIZESCU, ADRIANA-ELENA TĂEREL, LIGIA GHIDEL 
Repere istorice privind industria farmaceutică românească. Medicamente tonice energizante
DUMITRU CURCĂ 
Personalităţi marcante ale medicinei veterinare din Bucovina, membri ai Academiei Române
IOLANDA CONSTANTINESCU 
O privire asupra vieții culturale în perioada lui Dimitrie Cantemir
DENISA-OANA PĂTRAȘCU 
Istoricul asistenţei sociale din România
MARIAN-GABRIEL BANCIU 
Un experiment fizic epocal şi contributiile româneşti la realizarea lui
VI. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII
– Sala de Consiliu, joi, 17 octombrie 2013, ora 14.00 –
Acad. HORIA COLAN 
Cuvânt de deschidere
MARIANA JURIAN
Vidraru-minune a tehnicii româneşti
RADU GHEORGHE BELLU
Căile ferate române în anii 1941-1945
ANDREI BERINDE
Instalarea administraţiei Căilor Ferate Române în Transilvania după Marea Unire (1918-1920)
IOAN VASILE BUIU
Aeroplanul VLAICU III – o „dispariție” neelucidată
MARINA CIONCA, IOAN MUSCU , BIBORKA BARTHA
Inovări în designul de mobilier de şedere din anii ’50
ANDREI CIONTU 
Primulul Simpozion National de RADAR ( radiolocaţie) – SNR ’89 – un simpozion unicat
VICTORIA COTOROBAI, LIVIU-ALEXANDRU SOFONEA, LAURA-TEODORA COTOROBAI
Priorităţi româneşti în industria petrolului şi gazelor naturale
IONIŢĂ DĂESCU
Energeticieni români în Bucureştiul interbelic
NICOLAE DIACONESCU, GABRIEL A. DIACONESCU
Muzeele Tehnice, încotro?
VASILE DIACONESCU
Alexandre Gustave Eiffel în România. Caz particular: Eiffel şi Universitatea POLITEHNICA in Bucureşti
TRAIAN-CONSTANTIN DUMBRAVEANU
Construcţia şi performanţele vehiculelor care circulau pe drumurile antice romane
ELENA HELEREA, LIVIU ALEXANDRU SOFONEA
Prezenţa României în Organizaţia Internaţională ICOHTEC
ŞTEFAN IANCU
O istorie recentă: Aplicaţii ale tehnologiei de microsistem în industria auto
MIRCEA IGNAT
Preocupări in cadrul ICPE , în perioada 1978- 1990, în domeniul componentelor giroscopice.
NICOLAE P. LEONĂCHESCU
Unionistul Dimitrie St. Logigan si familia lui
NONA MILLEA
Ing. Nicolae Sotirescu – un electronist de excepţie
DĂNUŢ – PUIU ŞERBAN
Ştefania Mărăcineanu – Momente din viaţa unei personalităţi încă insuficient cunoscute
SIDONIA TEODORESCU
Moştenirea familiei Macca
TRAIAN TOMESCU
Aspecte privind calculul şi construcţia avioanelor inginerului Aurel Vlaicu
AUREL TUDORACHE
Documente despre viaţa şi activitatea lui Dimitrie Leonida
FRANCISC VISKY
Despre posibilitatea fabricării tuburilor electronice în România interbelică şi perspectiva postbelică a acestei industrii
VII. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
– Clubul Academicienilor, joi, 17 octombrie 2013, ora 14.00 –
GORUN MANOLESCU 
Mihai Drăgănescu: Tensiunea filosofică
GEO APRIL SĂVULESCU
Problema inconştientului: Richard Wagner şi Lucian Blaga
CĂTĂLIN IONIŢĂ
Metafora trans-semnificativă
RICHARD DAVID-RUS
Aspecte ale înţelegerii ştiinţifice
ALEXANDRU GIUCULESCU
Matematismul, o eroare benignă a interdisciplinarităţii
MARIUS-AUGUSTIN DRĂGHICI
Comentarii despre scepticismul filosofic şi natura certitudinii ştiinţifice
OLTEA JOJA 
Paradigme clinice – perspectiva integrativă
GABRIEL NAGÂŢ
Considerații filosofice asupra ipotezei singularității
G.G. CONSTANDACHE
Destinul în filosofie şi ştiinţă
MARTA-CHRISTINA SUCIU
Platformele colaborative de cercetare interdisciplinară şi co-autoratul
ANA BAZAC
Ce punem în paranteză?

Lasă un răspuns