Home » Prezentări » Prezentări Divizia de Istoria Științei » Castelul Peleș, o bijuterie culturală a României

Castelul Peleș, o bijuterie culturală a României

Peleș Castle, a cultural gem of Romania

Abstract

Built on the slopes of the Carpathian Mountains in Sinaia, Romania, Peleș Castle is a testament to the country’s rich history, architectural prowess and enduring beauty. This magnificent palace, located in the middle of lush forests and surrounded by picturesque landscapes, is a specific example of Neo-Renaissance architecture. Peleș Castle is not just a building; it is a symbol of Romania’s cultural heritage and a testament to the dedication that went into its construction. Peleș Castle has inspired numerous authors and historians to delve into its fascinating story. Several books have been written about Peleș Castle, each offering a unique perspective on its history, architecture and significance.

Keywords: Peles Castle, Sinaia, Carpathian Mountains, Carol I, Romania, books, culture

Rezumat

Construit pe versanții Munților Carpați din Sinaia, România, Castelul Peleș este o mărturie a istoriei bogate a țării, a priceperii arhitecturale și a frumuseții durabile. Acest palat magnific, amplasat în mijlocul pădurilor luxuriante și înconjurat de peisaje pitorești, este un exemplu specific de arhitectură neo-renascentistă. Castelul Peleș nu este doar o clădire; este un simbol al moștenirii culturale a României și un testament al dăruirii care au fost implicate în construcția sa. Castelul Peleș a inspirat numeroși autori și istorici să aprofundeze povestea sa fascinantă. Despre Castelul Peleș au fost scrise mai multe cărți, fiecare oferind o perspectivă unică asupra istoriei, arhitecturii și semnificației sale.

Cuvinte cheie: Castelul Peleș, Sinaia, Munții Carpați, Carol I, România, cărți, cultură

Castelul Peleș

Castelul Peleș, o bijuterie culturală a României

Ing. fiz. Nicolae Sfetcu, MPhil


ORCID: 0000-0002-0162-9973

Introducere

Construit pe versanții Munților Carpați din Sinaia, România, Castelul Peleș este o mărturie a istoriei bogate a țării, a priceperii arhitecturale și a frumuseții durabile. Acest palat magnific, amplasat în mijlocul pădurilor luxuriante și înconjurat de peisaje pitorești, este un exemplu specific de arhitectură neo-renascentistă. Castelul Peleș nu este doar o clădire; este un simbol al moștenirii culturale a României și un testament al dăruirii care au fost implicate în construcția sa. Este adesea considerat unul dintre cele mai frumoase castele din Europa și este o atracție turistică populară în țară. Peisajul din jur se adaugă la farmecul castelului și este un fundal pitoresc pentru vizitatori.

Fundal istoric

Construcția Castelului Peleș a început în 1873 sub comanda regelui Carol I al României, care a domnit între 1866 și 1914. Regele, profund îndrăgostit de frumusețea naturală a regiunii, a decis să construiască o reședință regală de vară pe aceste terenuri pitorești. Arhitectul Johannes Schultz a proiectat castelul, încorporând diverse stiluri arhitecturale, predominant neo-renascentist, cu accente de renaștere gotică, elemente renascentiste italiene și franceze. Procesul de construcție a presupus colaborarea mai multor alți arhitecți și meșteri, ceea ce a contribuit la diversele influențe arhitecturale ale castelului. Castelul Peleș a fost finalizat în 1883, deși extinderile suplimentare au continuat încă câțiva ani.

Arhitectură și design

Stilul arhitectural al Castelului Peleș este o capodopera în sine. Designul său este caracterizat de detalii complicate, fațade ornamentate și elemente decorative. Exteriorul este împodobit cu sculpturi complicate, balcoane ornamentate, turnulețe și turle. Fațada prezintă un sortiment de elemente decorative, inclusiv statui ale unor personaje notabile din istoria și mitologia României. Interiorul castelului este la fel de remarcabil, oferind camere fastuoase împodobite cu artă plastică, lemnărie rafinată și mobilier de lux. Fiecare cameră este o reflectare a unei perioade istorice sau artistice diferite, cu o atenție meticuloasă la detalii în designul său.

Cea mai renumită cameră a castelului este Sala Mare, un spațiu grandios cu un tavan înalt împodobit cu fresce rafinate și un candelabru opulent. Sala de Onoare este un alt punct culminant, unde vizitatorii pot admira o colecție de armuri și arme medievale, precum și portrete regale. Castelul găzduiește și o bibliotecă impresionantă cu peste 10.000 de volume, un teatru cu lucrări de lemn complicate și Salonul Regelui, care este mobilat elegant cu tapiserii frumoase și o colecție remarcabilă de porțelan. Castelul Peleș găzduiește și o vastă colecție de artă, inclusiv picturi, sculpturi și obiecte decorative. Unele dintre lucrările de artă expuse în castel datează din diferite perioade istorice.

Semnificație și moștenire

Castelul Peleș are o imensă semnificație istorică și culturală pentru România. A servit drept reședință de vară familiei regale române, oferindu-le un refugiu în inima Carpaților. Castelul a fost, de asemenea, un centru pentru diplomație și politică în timpul domniei regelui Carol I. De altfel, în 1883, Castelul Peleș a găzduit prima ședință a Consiliului Coroanei României, unde s-a discutat despre viitorul politic al țării.

Astăzi, Castelul Peleș este un simbol al identității naționale a României și o atracție turistică majoră. Vizitatorii din întreaga lume vin să admire frumusețea sa arhitecturală, să-i exploreze interioarele somptuoase și să se plimbe prin grădinile încântătoare din jur. De asemenea, castelul a fost prezentat în numeroase filme și documentare, cimentându-și și mai mult statutul de reper emblematic al României.

Cărți despre Castelul Peleș

Castelul Peleș a inspirat numeroși autori și istorici să aprofundeze povestea sa fascinantă. Despre Castelul Peleș au fost scrise mai multe cărți, fiecare oferind o perspectivă unică asupra istoriei, arhitecturii și semnificației sale. Iată câteva dintre ele, în ordine cronologică:

 • Castelul Peleș: schiță istorică și descriptivă, de Léo Bachelin (Bachelin 1908): Traducere Dumitru Stănescu, Editura Librăriei Leon Alcalay, Colecția Biblioteca Pentru Toți, 1908, 96 p.
 • Schloss Pelesch Und Seine Bewohner / Castelul Peles, de Paul Lindenberg (Lindenberg 1913): Ediție în limba germană. Conține 240 ilustrații. Berlin, 1913, 180 p.
 • Castelul Peleș, de Mihai Haret (Haret 1924): Editura Cartea Românească, 1924, 100 p. O monografie istorică – geografică – turistică – pitorească – descriptivă a castelelor regale din Sinaia cu împrejurimile lor.
 • Le Musée Pelés à Sinaia, de Mircea Iosif (Iosif 1961): Editura Meridiane, 1961, 50 p. Succinta prezentare a Muzeului, cu descrierea celor 24 de săli, în limba franceza.
 •  Poveștile Peleșului, de Carmen Sylva (Sylva 1991): Editura Nob, 1991, ISBN 973-9042-01-5, 98 p.
 •  Castelul Peleș, de Gabriela Popa (Popa 1995): Muzeul Național Peleș, 1995, 71 p.
 •  125 de ani de la punerea pietrei de temelie a castelului Peleș, de Gabriela Popa (Popa 2002): Muzeul Național Peleș, 2002, 72 p. Ediție bilingvă în limbile română și engleză, cu ilustrații.
 • Castelul Peleș expresie a fenomenului istorist de influență germană, de Ruxandra Beldiman (Beldiman 2011): Editura Simetria, 2011, ISBN:9789731872223, 9731872221, 299 p. ”O lucrare de cercetare care se bazează pe materiale inedite de arhivă – documente, planuri din anii 1873-1914 create de arhitecții Wilhelm von Doderer (1825-1900), Johannes Schulz (1845-1920) şi Carel Liman (1845-1929), fotografii de epocă, și stabilește etape și pune în discuție intervențiile fiecărui arhitect în parte în devenirea istorică a castelului. Volumul tratează teme precum istorismul de expresie germană în arhitectură.”
 • Artele focului. Ceramică și sticlă din colecțiile Muzeului Național Peleș, de Narcis Dorin Ion, Macrina Oproiu, Cornelia Dumitrescu, Rodica Rotărescu, Liliana Manoliu (Narcis et al. 2017): Coordonator: Narcis Dorin Ion, Editura Monitorul Oficial, 2017, ISBN: 978-973-0-25786-1, 256 p.” Studiul reprezintă un catalog de expoziție dedicat colecției de ceramică și sticlă din Muzeul Național Peleș.”
 • Povestea castelului Peleș, de Principele Radu Al Romaniei (Principele Radu 2017): Editor și fotografii de Daniel Angelescu, Editura Curtea Veche, 2017. ISBN:9786065889620, 6065889628, 301 p. ”Cum orice castel are o poveste, se cuvenea să aibă și Peleșul una, iar aceasta este dezvăluită chiar de unul dintre membrii Familiei Regale. Erudită, minuțioasă, adeseori inedită, superb ilustrată, Povestea Castelului Peleș este cea mai izbutită monografie de până acum a acestui fascinant și glorios simbol al României.”
 • Grădinile castelului Peleș. Mitologie dinastică și peisaj cultural, de Alexandru Mexi (Mexi 2018): Editura Simetria, 2018, 168 p. Include 100 ilustrații.
 • Colecția de orfevrărie a Muzeului Național Peleș, de Corina Dumitrache (Dumitrache 2019): Muzeul Național Peleș, ISBN 978-973-0-30721-4, 2019, 2018 p. ” Corina Dumitrache ne prezintă detaliat istoria constituirii colecției de orfevrărie a regelui Carol I, aplecându-se și asupra istoricului meșteșugului argintăriei de-a lungul veacurilor, prin numeroase exemplificări ale tehnicilor de lucru și ale principalelor ateliere europene sau orientale, care au furnizat piesele cele mai reprezentative ale colecției de argintărie păstrată, peste timp, de Muzeul Național Peleș.”
 • Colecția de sticlă a Muzeului Național Peleș, de Cornelia Dumitrescu (Dumitrescu 2019): Muzeul Național Peleș, 2019, ISBN 978-973-0-30781-8, 360 p. ” Dintre diversele și extrem de valoroasele colecții ale Muzeului Național Peleș, se distinge prin frumusețe și rafinament cea de sticlă, pe care o prezentăm în acest catalog dedicat valorificării editoriale a patrimoniului cultural național mobil ce decorează interioarele castelului Peleș din Sinaia, monument emblematic al fenomenului istorist european, creat din inițiativa și pasiunea fără seamăn a primului nostru rege.”
 • Colecția de ceramică a Muzeului Național Peleș, de Rodica Rotărescu (Rotărescu 2020): Muzeul Național Peleș cu sprijinul Asociației Culturale „Patrimoniu pentru viitor”, 2020, ISBN 978-606-622-532-8, 420 p. ”Ceramica europeană (spaniolă, olandeză sau engleză) și orientală, împreună cu faianța italiană sau cea istoristă franceză, constituie – alături de porțelanurile atât de dragi ctitorului castelului Peleș, realizate în ateliere celebre din Germania, Austria sau Boemia – nucleul colecției regelui Carol I al României, care numără peste 6000 de piese. Toate aceste obiecte de patrimoniu – care decorau cândva, în mod fastuos, interioarele regale din castelele Peleș și Pelișor – se caracterizează printr-o mare diversitate stilistică și un neîntrecut rafinament artistic, înscriindu-se în patrimoniul național ca una dintre cele mai importante și mai coerente colecții de artă decorativă din România.”
 • Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale, de Narcis Dorin Ion, dr. Alexandru Mircea Hortopan, Corina Dumitrache, Alexandra Ghioarcă, Raluca Romok, Macrina Oproiu (Narcis et al. 2020): Muzeul Național Peleș, editor Narcis Dorin Ion, translator Samuel W. Onn, 2020, ISBN:9789730322330, 112 p.” Studiul oferă o serie de considerații referitoare la istoria Castelului Peleș. Autorul se axează asupra colecției de obiecte de patrimoniu din cadrul muzeului. În urma inventarului din anul 1948, colecția castelului Peleș cuprindea următoarele obiecte de artă: 298 picturi principale, 487 picturi secundare și gravuri, 1.062 picturi „fără valoare”, 150 icoane, 1.988 de obiecte de vitrină, 4.879 de arme și medalii, 343 covoare, 429 mobile, 210 vitralii, 331 sculpturi, 9.370 cărți.”
 • Castelul Peleș, leagănul dinastiei române – de la reședință regală la muzeu, de Mircea Hortopan (Hortopan 2021): Oscar Print, 2021, ISBN:9789736685576, 215 p. „Această lucrare a scos la lumină o documentație de maximă importanță. Cartea înscrie astfel o binevenită contribuție, cu totul remarcabilă, în domeniul istoriei recente, al muzeografiei și conservării-restaurării valorilor de patrimoniu cultural național. Utilitatea demersului pentru istorici, istorici de artă, arhitecți, conservatori și restauratori, muzeografi, dar și pentru juriști, economiști și evaluatori este incontestabilă, oferind un suport solid pentru viitoare demersuri calificate și deschizând orizonturi încă nebănuit de largi”
 • Comorile Peleșului, de Narcis Dorin Ion (Narcis 2022): Muzeul Național Peleș, 2022, ISBN 978-606-622-638-7, 740 p. ”Legate intrinsec de castelul Peleș și de creatorul său, regele Carol I, toate colecțiile sale – pictură, arme, mobilier, tapiserii și covoare, ceramică și sticlă, orfevrărie, orologerie, sculptură, numismatică și medalistică, vitralii, valori bibliofile – constituie și azi mărturia supremă asupra gustului de rafinat colecționar al regelui cu cea mai lungă domnie din istoria țării. Din acest punct de vedere, regele Carol I rămâne nu numai cel mai important colecționar al României moderne, dar și unul dintre cei mai avizați în rândul monarhilor europeni ai vremii sale.”

Castelul Peleș a fost prezentat în numeroase cărți și ghiduri ale unor autori străini, precum:

 • Castles of the World, de Phyllis Jestice și Malcolm Barber (Jestice 2021): Această carte oferă o privire de ansamblu asupra diferitelor castele din întreaga lume, inclusiv Castelul Peleș, cu fotografii frumoase și context istoric.
 • Romania – Culture Smart!: The Essential Guide to Customs & Culture, de Debbie Stowe (Stowe și Smart! 2017): Acest ghid cultural al României include informații despre Castelul Peleș și semnificația acestuia în istoria și cultura românească.

Diverse ghiduri de călătorie în România, cum ar fi „România și Bulgaria” de la Lonely Planet (Lonely Planet 2017) , „Europa de Est” a lui Rick Steves (Steves 2019) sau „Ghidul Rough pentru România” de la Rough Guides (Rough Guides 2019) , includ secțiuni despre Castelul Peleș cu sfaturi pentru vizitatori.

Deși nu sunt cărți, există numeroase albume foto tipărite, filme, resurse online, inclusiv articole, documentare și tururi virtuale, cu informații de valoare despre Castelul Peleș.

Concluzie

Castelul Peleș, cu arhitectura sa uluitoare, istoria bogată și semnificația culturală, este o adevărată bijuterie a României. Reprezintă angajamentul țării de a-și păstra moștenirea și de a o împărtăși lumii. Prin măreția sa arhitecturală, importanța sa istorică și împrejurimile sale pitorești, Castelul Peleș continuă să captiveze inimile și mințile celor care îl vizitează, făcându-l un simbol atemporal al frumuseții și moștenirii culturale durabile a României. El rămâne un simbol al istoriei bogate și al patrimoniului arhitectural al României, atrăgând turiști din întreaga lume care sunt captivați de frumusețea și semnificația sa istorică.

Bogata istorie a Castelului Peleș, măreția arhitecturală și semnificația culturală au inspirat numeroși autori și cercetători să-i documenteze povestea din diverse unghiuri. Aceste cărți oferă cititorilor posibilitatea de a pătrunde în lumea Castelului Peleș, de la construcția și proiectarea acestuia până la importanța sa culturală și istorică. Fie că sunteți un pasionat de istorie, un pasionat de arhitectură sau pur și simplu captivat de alura acestei bijuterii românești, aceste cărți oferă o mulțime de cunoștințe și o apreciere mai profundă pentru moștenirea de durată a Castelului Peleș.

Bibliografie

 • Bachelin, Léo. 1908. Castelul Peleș: schiță istorică și descriptivă. Leon Alcalay.
 • Beldiman, Ruxanda. 2011. Castelul Peleş: expresie a fenomenului istorist de influenţă germană. Simetria.
 • Dumitrache, Corina. 2019. Colecția de orfevrărie a Muzeului Național Peleș. Muzeul Național Peleș. https://librarie.peles.ro/produs/colectia-de-orfevrarie-a-muzeului-national-peles/.
 • Dumitrescu, Cornelia. 2019. Colecția de sticlă a Muzeului Național Peleș. Muzeul Național Peleș. https://librarie.peles.ro/produs/colectia-de-sticla-a-muzeului-national-peles/.
 • Haret, Mihai. 1924. Castelul Peles. Cartea Românească.
 • Hortopan, Mircea. 2021. Castelul Peleș, leagănul dinastiei române: de la reședință regală la muzeu. Oscar Print, Editură, tipografie. https://www.google.ro/books/edition/Castelul_Pele%C8%99_leag%C4%83nul_dinastiei_rom/2ZV6zwEACAAJ?hl=en.
 • Iosif, Mircea. 1961. Le Musée Pelés à Sinaia. Meridiane.
 • Jestice, Phyllis G. 2021. Castles of the World. Amber Books.
 • Lindenberg, Paul. 1913. Schloss Pelesch Und Seine Bewohner / Castelul Peles. Berlin.
 • Lonely Planet. 2017. „Romania & Bulgaria”. Lonely Planet. 2017. https://shop.lonelyplanet.com/products/romania-bulgaria.
 • Mexi, Alexandru. 2018. Grădinile castelului Peleș. Mitologie dinastică și peisaj cultural. Simetria.
 • Narcis, Dorin Ion. 2022. Comorile Peleșului. Muzeul Național Peleș. https://librarie.peles.ro/produs/comorile-pelesului/.
 • Narcis, Dorin Ion, Alexandru Mircea Hortopan, Corina Dumitrache, Alexandra Ghioarcă, Raluca Romok, și Macrina Oproiu. 2020. Peles Castle: The Museum and Its Collections. Muzeul Național Peleș. https://www.google.ro/books/edition/Peles_Castle/w-x5zwEACAAJ?hl=en.
 • Narcis, Dorin Ion, Macrina Oproiu, Cornelia Dumitrescu, Rodica Rotărescu, și Liliana Manoliu. 2017. Artele focului. Ceramică și sticlă din colecțiile Muzeului Național Peleș. Monitorul Oficial. https://librarie.peles.ro/produs/artele-focului-ceramica-si-sticla-din-colectiile-muzeului-national-peles/.
 • Popa, Gabriela. 1995. Castelul Peleș. Muzeul Național Peles.
 • ———. 2002. Castelul Peleş: 125 de ani de la punerea pietrei de temelie. Muzeul Peleș.
 • Principele Radu, al Romaniei. 2017. Povestea castelului Peleş. Curtea Veche.
 • Rotărescu, Rodica. 2020. Colecția de ceramică a Muzeului Național Peleș. Muzeul Național Peleș. https://librarie.peles.ro/produs/colectia-de-ceramica-a-muzeului-national-peles/.
 • Rough Guides. 2019. „The Rough Guide to Romania”. Rough Guides. 2019. https://shop.roughguides.com/.
 • Steves, Rick. 2019. „Eastern Europe Guidebook for 2023 | Rick Steves Travel Store”. 2019. https://store.ricksteves.com/shop/p/eastern-europe-guidebook.
 • Stowe, Debbie, și Culture Smart! 2017. Romania – Culture Smart!: The Essential Guide to Customs & Culture. Second Edition, Second edition. Kuperard.
 • Sylva, Carmen. 1991. Povestile Peleșului. Nob.

 

Acest articol este licențiat sub Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International. Pentru a vedea o copie a acestei licențe, vizitați http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Lasă un răspuns