Home » Prezentări » Fenomene normale, anormale și paranormale cauzate de radiații

Fenomene normale, anormale și paranormale cauzate de radiații

rezumat

Ing.dr. Arghirescu Marius,  GCI-DLMFS

 

Includerea unor fenomene fizice, biologice, psiho-sociale în categoria de ‚normal’ sau ‚anormal’ ține de firescul cu care este obișnuită viața noastră bio-psiho-socială, din punct de vedere fizic efectele unor cauze specifice neputând fi decât normale, adică conforme legilor naturii.

Tema propusă se referă deci la fenomene cauzate de acțiunea unor radiații, care fie au cauze cunoscute care sunt în limite normale sau anormale și dau efecte normale sau respeciv anormale în raport cu un scop prestabilit, fie au cauze parțial sau total necunoscute și dau efecte  neanticipate, dincolo de așteptări, benefice sau ne-benefice în raport cu un anumit scop.

Lucrarea își propune să discute în special categoria unor fenomene paranormale cauzate de acțiunea unor radiații.

A)-Dintre fenomenele normale cauzate de acțiunea unor radiații putem aminti pe cele de ameliorare a stării de sănătate a unor pacienți supuși unor ședințe de terapie prin biorezonanță produsă prin acțiunea unor unde electromagnetice de frecvențe bine stabilite experimental, de rezonanță fie cu microorganisme de tipul virusurilor care trebuie distruse, fie cu structuri biologice ale corpului uman sau animal care pe frecvențe de rezonanță specifice își îmbunătățesc activitatea, apropiind-o de valori normale.

B)-Dintre fenomenele anormale cauzate de acțiunea unor radiații sunt cele de îmbolnăvire a organismului uman sau animal ca urmare a acțiunii unor radiații peste limitele normale.

-În această categorie, pe lângă acțiunea radiațiilor nucleare și a radiațiilor UV și X, intră și acțiunea radiațiilor telurice ale așa-numitelor rețele telurice Hartmann, de forma unor caroiaje, care –conform studiilor, pot produce îmbolnăvirea celor care dorm în puncte de intersecție dintre doi pereți de radiații Hartmann. Se consideră că aceste radații telurice sunt cauzate de emisia unui gaz radioactiv cu radon.

Se pare totuși că pisicile preferă zonele de intersecție între doi pereți de radiații telurice.

-Tot în categoria fenomenelor anormale intră și acțiunea microundelor, adică a radiațiilor de înaltă frecvență din domeniul gigahertzilor, utilizate și în telefonia mobilă și în comunicarea wireless prin internet, care peste anumite valori critice produc efecte maladive asupra corpului uman și animal, inclusiv transformări ale unor proteine din lapte, de exemplu sau chiar transformări genetice sau creșterea mortalității unor vietăți cum ar fi puii de fermă în apropierea unor antene de emisie de telefonie mobilă.

-S-au realizat și arme cu microunde, neletale (de inducere a senzației de arsură) sau letale.

Excepții:

-O excepție de la regula că microundele au efect nociv asupra sănătății o reprezintă microundele decimetrice, cu lungimea de undă în domeniul decimetrilor, care la intensități stabilite experimental pot fi utilizate în bioterapia de rezonanță, respectiv- în electroterapie.

-O altă excepție o reprezintă microundele de 1 GHz de putere relativ mică, ce pot fi utilizate pentru inducere de sunete direct la nivel cerebral, prin modularea unor pulsuri scurte de microunde, explicația fiind dată și de faptul că nervii cerebrali, care transmit informația la nivelul lobului temporal responsabil cu senzațiile auditive, au lungimi care le permit să funcționeze și ca antene de recepție în domeniul microundelor. Această invenție, brevetată la sfârșitul mileniului trecut, (brevet US 4877027), ar putea fi folosită și benefic, pentru comunicări de urgență telepatice.

C) Dintre fenomenele paranormale cauzate de radiații putem enumera următoarele fenomene:

1) Energia radiativă a formelor piramidale sau conice, de natură neelectromagnetică , radiată prin aşa-numitul ‘efect de piramidă’, a fost constatată prima dată în cazul piramidelor complexului egiptean Gizeh, în interiorul cărora s-au găsit cadavre de animale mumificate natural, prin uscare. Utilizând acest efect un inventator ceh, K. Derbal, a realizat şi brevetat un dispozitiv de reascuţire a lamelor de ras în formă de cavitate piramidală dimensionată prin reducere la scară centimetrică a unei piramide egiptene în care lama de reascuţit este plasată la 1/3 de bază, ( brevet CZ91304/1959).

2) “Efectul Oranur”, descoperit de Wilhelm Reich, care ar putea produce – după părerea sa, imunitatea la radiaţii, prin neutralizarea acţiunii radiaţiilor nucleare, în interiorul aşa-numitelor “tuburi VACOR” [www]. Mai concret, el a constatat că dacă într-un generator orgonic, cu pereţi metalici stratificaţi alternând cu straturi lemnoase, este plasată o cantitate mică (1 gr.) de substanţă radioactivă (Radiu), cercetătorii suferă tulburări psiho-somatice: ameţeli, greţuri, care persistă cca. 1 lună după înlăturarea cantităţii de substanţă radioactivă. El a pus fenomenul pe seama unei perturbări radiative dată de interacţia dintre radiaţia electromagnetică (coerentizată în interiorul generatorului orgonic) şi radiaţia nucleară, considerând că radiaţia electromagnetică orgonică acţionează în sensul diminuării radiaţiei nucleare, dar suferă o perturbare în interacţia cu aceasta.

3) Rezistența mare a unor plante și microorganisme și a scorpionului la radiații.

-Este cunoscută o bacterie: Deinococcus radiodurans, care “trăieşte” şi la un nivel de radiaţie de 15000 Gray – de 3000 de ori mai mare decât doza mortală pentru om, de 100 de ori mai mare decât doza mortală pentru scorpion – cea mai radiorezistentă fiinţă din regnul animal, şi de 200 de ori mai mare decât doza mortală pentru “Arabidopsis thaliana” – cea mai radiorezistentă plantă. Se consideră că această bacterie este de origine marţiană. Explicaţia rezistenţei la radiaţii nucleare a acestei bacterii este considerată a fi capacitatea de autoregenerare a acesteia.

-Sunt cunoscuți și niște viermișori de 1-2 mm lungime- tardigradele, care pot supraviețui în condiții extreme, chiar și în spațiul cosmic.

4)- Producerea de efecte biotronice de tip telekinetic, similare celor produse prin efectul Hutchison, de către unii subiecţi umani cu biocâmp puternic, a fost constatată şi studiată în unele cazuri „paranormale”, în special în cazul subiectului Nina Kulaghina, care reuşea să ţină în suspensie între palme o minge de ping-pong , să deplaseze diverse obiecte mici pe o masă prin biocâmpul palmelor, să înmoaie un jeleu dintr-un pahar cu apă ţinut în mână, să devieze acul busolei sau să provoace străpungerea unui condensator de înaltă tensiune.

– Cazuri de înmuiere până la rupere a unor obiecte metalice mici (linguri, furculiţe) frecate între degete, au fost evidenţiate în cazul unor subiecţi precum Uri Geller ([15]) şi Jean Pierre Jirard -studiat şi de cercetătorii de la Centrul pentru studierea aluminiului din Pechiney, Franţa [16], care au pus în evidenţă o structură de rupere prin înmuiere ‘la rece’ a metalului supus acţiunii PK.

S-a constatat în acest sens că subiectul Uri Geller posedă un câmp magnetic al mâinilor, jumătate din valoarea celui terestru (0,56 Gs) şi un câmp radiativ, la care contoarele Geiger reacţionează ca în prezenţa unui material radioactiv.

Cazurile de ‘magnetism’ biologic, cunoscute , care constau în lipirea naturală, prin simplu contact, a unor corpuri de natură diferită, (metalice sau nemetalice), de diverse suprafeţe ale corpului, (frunte, faţă, piept, spate, etc.-

– Au fost consemnate și cazuri de levitaţie produsă biologic, semnalată în cazul unor subiecţi umani precum americanul de origine scoţiană Daniel Douglas Home (1833-1886) sau Sfântul Joseph de Copertino sau la unii yoghini (P. Subbayah ş.a.), considerate ca reprezentând tot un caz particular al manifestărilor bio-psihokinetice.

Fenomenul de levitaţie a corpului viu, a fost semnalat (și) în România în cazul fetiţei Mioara Rădoiu, ([5], p.95). Conform relatărilor, fenomenul era produs doar pe timp de vreme înnourată, fapt care indică o dependenţă a fenomenului de existenţa de sarcini electrice în aerul înconjurător şi de câmp electric, cunoscut fiind faptul că pe timp de furtună cîmpul electric la suprafaţa solului creşte de la valoarea: E= 1 V/cm, vara, la valoarea: E = 300V/cm, când un nor de   furtună (cumulus) are în partea inferioară o încărcare electrică negativă de ordinul a 20 Coulombi.

-Un caz particular şi staniu de levitaţie produsă de prezenţa unor subiecţi umani este fenomenul de “poltergeist”, care se manifestă prin levitaţii de scurtă durată dar relativ ample ale obiectelor din zona de manifestare a fenomenului, cu sau fără corelaţie cu prezenţa unui subiect uman. Un caz de poltergeist este şi cel din fig.21, manifestat în prezenţa Tinei Resch din localitatea Columbus (Ohio S.U.A.), în data de 9 martie 1984,  [17].

– În corelaţie cu capacitatea neuronilor de a emite microunde modulate în impulsuri, se explică totodată şi cazurile de psihofotografie, evidenţiate experimental, precum cele realizate de prof. Fukurai cu subiectul Sadako Takahashi în 1911, prin ipoteza emisiei de radiaţie radiestezică indusă de vibraţiile în şocuri ale sarcinilor atomice sub acţiunea microundelor în impulsuri, [xx].

5) Producerea de efecte generate radiativ prin qigong; un expert, Yan Xin, a produs prin Qigong de emisie modificări ale apei şi reacţii chimice între două gaze: H2 şi CO, aflate într-o incintă de cuarţ, la presiune atmosferică şi 13oC, gaze ce interacţionează în mod normal doar în prezenţa unor catalizatori, la 300oC. Noii compuşi au fost evidenţiaţi după 5 minute, prin analiza spectrometrică în I.R. (infraroşu). Yan Xin a produs similar şi reacţii chimice organice între n – hexan şi bromura de K – soluţie mixtă, care în timp îşi modifică culoarea sub acţiunea luminii solare sau UV, din roşu în albastru (modificare pe care Yan Xin o producea şi selectiv, numai pe o anumită porţiune a tubului, chiar şi de la distanţă, de la câţiva metri. Tot prin emisie s-a demonstrat posibilitatea de a produce efecte terapeutice, inclusiv distrugere de celule canceroase.

Plasarea traductorilor infrasonici pe piele sau la o anumită distanţă, a indicat emisii infrasonice, ce prezintă creşteri de peste 10 Hz, după Qigong. De asemenea, au loc creşteri ale emisiei în IR şi a temperaturii cu până la 1oC.

Creşterea intensităţii în IR era modulată cu frecvenţe între 0,05 Hz şi 0,3 Hz. Înregistrările electrice în punctele de acupunctură Qigong au indicat o creştere a bioelectricităţii până la valori neobişnuit de mari, cu modificarea polarităţii electrice

6) Bioterapia prin ‘pase’ energetice -care se poate explica prin acţiunea biocâmpului terapeutului la nivelul celulelor ţesutului biologic al pacientului. Problema care se pune este de identificare a componentei de imporţanţă principală a biocâmpului care produce efecte bioterapeutice şi a modului de acţiune a acesteia.

Se argumentează în lucrare posibilitatea explicării fenomenului printr-o componentă de emisie radionică scalar, ionizantă, a biocâmpului palmelor, care acționează asupra citoplasmei celulare cu creare de goluri de lichid ionic care produc o creștere volumică a citoplasmei, inclusive a citoplasmei din microtubulii rețelei reticulate, cu posibilitatea activării în acest mod (radiativ) a transportului activ de ioni de Na, K, Ca (împotriva gradientului de concentrație ionică), conform unui model original de pompă termică de ioni a membrane celulare care deschide selectiv canalele de transfer de ioni ale ATP-azei, și în lipsa transformării : ATP ® ADP + P + energie.

Lasă un răspuns